Gerek şahıs olarak gerekse toplum olarak çok acılı zor dönemler yaşadık. Defalarca ihanetler gördük. Dost sandıklarımızdan çok büyük vefasızlıkla gördük. Nice haksızlıklara uğradık, dalgalarla sarsıldık, zaman zaman kıyıya vurduk. Ama yeniden başladık yeniden derlenip toparlandık. Denizlere daldık, okyanuslara açıldık, kırılan kanatlarımızı daha da güçlendirerek uçtuk kartallar gibi en yüksekten. Toplum olarak kurtuluş mücadelesi veren bir ülkenin evlatlarıyız. Bu dönemde kıtlıklar yaşadık, iç çatışmalara maruz kaldık, ekonomik olarak buhranlı dönemler geçirdik. Sel, deprem, yangınlarda, su baskınlarında, terör saldırılarında binlerce canınız gitti. Yeniden derlenip toparlandık, yola koyulduk.

Unutmayın ki;

Bizlerin her türlü şarlarda her türlü zorlukta yaşamaya uygun yaratılmış bir bünyeye sahibiz. “Dalgalar gelir gider denizler hep baki kalır.”

Umutla, inançla diren gelecek güzel günler için...