İlkim Tuğçe Durmuş

Tüm Makaleleri

İlkim Tuğçe Durmuş

OKUL OLGUNLUĞU KAZANIMINDA OKUL ÖNCESİ’NİN KATKISI

Peki çocuğumuzu okula ne kadar hazırlıyoruz? O kendisini okula nasıl hazırlayacağını bilemez.

ANNE BABA TUTUMLARININ ÇOCUKLARIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Anne Baba Tutumu, çocuğunu yetiştirirken anne babanın kullandığı davranışların ve yöntemlerin  tümüdür.

ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ YAŞADIĞI KORKULAR VE BAŞ ETME YOLLARI

Bir çocuk, çevresindeki tehdit ve engellemelerle baş edebilecekruhsal ve zihinsel olgunluğu kazanana kadar ebeveynlerine bağımlıdır