Peki insanı hasta eden mikroorganizmalardan olan bakteri ve virüs arasındaki farklar nelerdir?

Günümüzde popülerliğini koruyan ve birçok kişinin ölümüne yol açan corona virüsüyle birlikte, virüsler hakkında az çok bilgi sahibi olurken aslında geçmiş zamanlarda da bakterilerinde yol açtığı birçok salgın yaşanmıştı.

Tek hücreli mikroorganizma ve Dünya da ilk evrimleşen canlı grubundan olan bakteri, çeşitli metabolik aktiviteleri olan, hareket etme ve enerji üretebilme yeteneğine sahip bölünerek çoğalabilen canlı grubudur. Sadece canlı hücreleri enfekte edebilen virüsler ise, zorunu hücre içi parazitlerdir. Kendi kendine çoğalamamakla birlikte çok az enzim içerirler. Bakteriler ve virüsler gözle görülemeyecek kadar küçük olduklarından yalnızca mikroskopla görülebilir.

Peki insanı hasta eden mikroorganizmalardan olan bakteri ve virüs arasındaki farklar nelerdir? Virüslerin genetik yapısı bakterilerden çok farklıdır.  Virüslerin yapısında genetik metaryellerden DNA ve RNA bulunabilir. Ayrıca yapılarında DNA ve RNA’yı koruyan bir protein kılıfı bulunur. Bakterilerin yapısında ise, DNA, ribozom, sitoplazma, hücre duvarı ve hücre zarı bulunur. Virüsler, birbirinden farklı şekillere sahip iken bakteriler, çubuk, yuvarlak, spiral şeklinde olabilir. Bakterilerin hepsi insanlara zarar vermez. İnsan sağlığına olumlu derecede etki etken özellikle bağırsaklarda bulunan faydalı bakteriler, besinlerin sindirimine yardımcı olur. Bakteriler, yiyeceklerde, eşyalarda, toprakta kısaca her yerde yaşayabilme özelliğine sahiptir. Yaşamak için başka bir canlıya ihtiyaç duymazlar. Virüslerin ise kendine ait bir metabolizması olmadığından canlılık etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar.

Virüsler temas ettikleri konak hücreyi kullanarak genetik materyalini çoğaltabilirler. Grip, soğuk algınlığı,  kızamık, suçiçeği, Covid 19, SARS, Ebola gibi hastalıklara yol açar. Bakteri türleri ise, insanda idrar yolu enfeksiyonu, veba, tüberküloz gibi hastalıklara neden olabilir. Bakterilerin yol açtığı hastalıklar, antibiyotik ile tedavi edilirken, virüsler antibiyotikten etkilenmediği için antibiyotikle tedavi edilmez. Virüslerden kaynaklanan hastalıklara karşı tedavi yöntemi olarak genellikle aşı veya hastalıklara özgü tedavi uygulanır.