Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sarıyer ilçesinde bulunan Zekeriyaköy Üskumru Bölgesi için kritik kararını bugün Resmi Gazete'de duyurdu.

7 Eylül tarihli Resmi Gazete sayısında İstanbul Sarıyer'de Zekeriyaköy Uskumru bölgesi için doğal sit alanı ilanı yaptı.
dacbe68db9b3a11b92c07325e33517ed

Söz konusu duyuruda İstanbul ili Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde yer alan Zekeriyaköy-Uskumru Bölgesi Etabı Doğal Sit Alanının haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı'nın 24.08.2023 tarihli ve 7224750 sayılı oluru ile Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir.

ZEKERİYAKÖY-USKUMRUKÖY-SARİYER

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Koruma Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 2. maddesinin i bendinde yer alan Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.

Hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescil tebliğ olunur. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.cdb.gov.tr adresinde mevcuttur.

Editör: Levent Pehlivanoğlu