Sarıyer’in en gözde bölgeleri arasında yer alan Tarabya’nın 1865 yılında bir belediye dairesine sahip olduğunu biliyor muydunuz? 154  yıl önce Tarabya’da bir belediye teşkilatı kurulmuştu. Tüm detayları haberimizde okuyabilirsiniz...

154 yıl önce Tarabya’da bir belediye teşkilatı kurulmuştu. Adı da Tarabya Belediye Dairesi’ydi… Tarabya Belediyesi’nin kuruluşu 1865 yılına, yani Sultan Abdülaziz’in tahtta olduğu döneme rastlar. Gelin bundan önceki gelişmelere bir göz atalım...

Tarabya Belediyesi’nin kurucuları devlete borç veriyorlardı

Tarabya Belediye Dairesi kurulması planlanan 14 belediyenin dışında Tarabya ileri gelenlerinin devlete özel müracaatı neticesinde, 1865 yılında tesis edildi. Ancak bu belediyeler gelir bakımından yetersiz kaldıkları için yaşayamamış sadece Beyoğlu, Adalar, Tarabya, Yeniköy ve Beykoz belediye daireleri devam edebilmiştir. Özellikle Rum zenginlerinin oturduğu Tarabya’nın mali olarak devam edebilirliğini anlamak zor değildir. Tarabya Belediyesi’nin kurucuları arasında Yorgo Zarifi, Baltazzi gibi o yıllarda devlete borç veren ünlü bankerler bulunmaktaydı.

Belediye kaldırılarak Yeniköy’e dahil edildi

1865′den 1877 yılına kadar bu şekilde devam eden Tarabya Belediyesi bu tarihte çıkan kanunla 20 bölgeye ayrılan İstanbul Belediye daireleri arasında 11.Belediye Dairesi olarak yaşamaya devam etti. 1880 yılında ise belediye kanununda yapılan değişikle İstanbul’daki belediye daire sayısı 10′a indirilmiş ve Tarabya Belediyesi kaldırılarak görev alanı Yeniköy Belediye Dairesi sınırlarına dâhil edilmişti. Tarabya Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar devlet nezdinde de takdir kazanmıştır. Sokakların temizlenmesi, kaldırım ve şose yol inşaası, yolların gaz feneriyle aydınlatılması, halka açık bir bahçe açılması gibi faaliyetleri yerel vergiler ve burada oturan zenginlerden sağlanan yardımlar sayesinde gerçekleştirmişti.

TARABYA-PARK-VE-KOY-1880LER-11

Osmanlı arşiv’inde bulunan belgelere göre Tarabya Belediyesi’nin kuruluş dilekçesi:

“Tarabya ileri gelenlerinden Abro Efendi başkanlığında kurulacak Tarabya Belediyesi üyeliğine, yine Tarabya ahalisinden ve muteber kişilerinden olan Mösyö Antin Pizani, Mösyö Baredi Lansi, Mösyö Corc Zarifi, Yaver Paşa (Andon Tıngır Yaver Paşa), Kirkor Ajerdiri ve Antuan Çira kullarını seçmiş olduğumuzdan, seçilen kişilerin sadaret makamı tarafından tasdik olunmasını niyaz ederiz. Bu konuda emir ve ferman sadrazam hazretlerinindir.”

İmza mahalli:

Tarabya’da Rum Milleti mührü, Fenerli Konstantinos, Corci Feraveya, Vasilis Nikolayu, Konstantinos Kapayaki, Sohyanos Frandidis, Corc Yosi Sitemadis, Nikolayidis-Frolambosi. Dilekçe daha sonra sadrazam tarafından ilgili işlemlerden sonra padişah başkitabetine gönderilmiş ve orada onaylanmıştı.