CHP İstanbul Milletvekili Gökan ZEYBEK, İstanbul Finans Merkezi’nin (IFM) kurulmasına ilişkin yasa teklifi üzerinde CHP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak iktidara seslendi.

“FİNANS MERKEZİ BİNAYLA OLMAZ. NASIL MI OLUR? MADDE MADDE ANLATIYORUM”

1980 yılında dünyanın en önemli finans merkezi olan Londra’da bugünün İstanbul Finans Merkezi’ne benzer bir yapı oluşturulduğunu aktaran Zeybek, iki yapı ve iki dönem arasındaki kritik farkı da şu sözlerle dile getirdi; “1980 yılında dünyanın en önemli finans merkezi olan Londra’da bugünün İstanbul Finans Merkezi’ne benzer bir yapı oluşturulduğunu görüyoruz ancak bunun bir sebebi var. O dönem Londra’da bütün yapı blokları, bankalar, aracı kurumlar, SPK şirketleri, borsa şirketleri aynı mekan içerisinde toplanıyordu çünkü o dönemde internet olmadığı için bankalar arasındaki evrakların insanlar aracılığıyla transfer edilmesi şarttı. Bunun için de en uygun strateji kurumların birbirleri ile çok kısa mesafeler arasında konumlanmasıydı. Yani 1980’lerde aynı mekân içinde, aynı yapı adasında bulunma anlayışının, 2022’lere gelindiğinde bulutlar üzerinden iletişimin sağlandığını düşünürsek anlamını tamamen yitirmiş durumda olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında soruyorum; “2022 Türkiyesinde İş Bankası kendi kulesini terk mi edecek? Sabancı, Akbank kendi kulesini terk mi edecek? Garanti Bankası kendi binasını terk edip buraya mı gidecek? Cevap, Tabii ki hayır!”

“ÇİFTÇİNİN ULAŞAMADIĞI KREDİYİ KAMU BANKALARI ELİYLE BETONA GÖMDÜLER”

Peki bu operasyonun temelinde aslında ne yatmakta? Ankara’da bulunan kamu bankalarının genel merkezlerini İstanbul’a taşıdılar, önce özel firmalara ihale ettiler, sonra bu firmalar bu işi yürütemeyip altından kalkamayınca da getirdiler, bu binaları kamu bankalarına 500-600 milyon dolarlara sattılar. Hangi 600 milyon dolar? Hani tarımda sulamayı modernleştirmek için çiftçinin bulamadığı krediyi, hani küçük esnafın işini devam ettirebilmek için Halk Bankası’na gidip alamadığı krediyi bu şekilde, devasa, 10 binlerce metrekare olan binalara yatırdılar. Binaları yaparak, Ankara’da merkezi olan Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası’nı, Vakıflar Bankası’nı, Halkbank’ı buraya bu şekilde taşıyarak, beton duvarlar örerek dünyanın finans merkezi olamazsınız!

‘DÜNYANIN FİNANS MERKEZİ İSTANBUL’ DİYEBİLİRSİNİZ AMA OLAMAZSINIZ. FİNANS MERKEZİ BİNAYLA OLMAZ. NASIL MI OLUR?

‘Dünyanın Finans Merkezi İstanbul’ diyebilirsiniz ama olamazsınız” diyerek sözlerini sürdüren ZEYBEK; Finans Merkezi’nin binayla olmayacağını belirtti ve nasıl Dünyanın Finans Merkezi olunabileceğini madde madde anlattı;

1 Faiz neden, enflasyon sonuçtur.” gibi çağ dışı bir anlayışın terk edilerek ihracat odaklı, teknoloji odaklı bir üretimin yeniden canlandırılmasına, politika faizi ile piyasa faizi arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılmasına, destek ve kredi paketleriyle istenilen sonuca ulaşamayacağını görerek nitelikli insanını, Türkiye’nin Batı’ya giden yetişmiş insanlarını tersine göçle yeniden ülkeye kazandıracak olan bir anlayışa ihtiyaç vardır.

2. Tek adama bağlı hükümet sisteminin baştan sona değişmesine, yeniden parlamenter demokrasinin egemen olmasına ihtiyaç vardır.

3. Yapısal dönüşümü sağlayarak denge ve denetim yanlışlarını ortadan kaldıracak bir ekonomik anlayışın mutlaka ortaya konmasına ihtiyaç vardır.

4. Saydam, hesap verebilir, liyakat sahibi, dünyayla entegre olmuş ve dünyada kendisine yeni bir yol arayan, yeni ekonomik kararları yeni kurullar ve yeni kurumlarla oluşturan bir büyük yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyaç vardır.

5. Ham maddeyi olabildiğince üretebilecek, ham maddenin iz sürümünü, üretim süreçlerini ve tüketime kadar geçen süreçlerini ekonomik verilere uygun olarak yönetebilecek, yeşil bir büyümeye toplumun bütün bireylerini inandıracak, dijitalleşmeye açık bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır.

6. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerinin yerine getirilmesine ihtiyaç vardır.

7. Yargının bağımsızlığının sağlanmasına, hukukun üstünlüğünün olmazsa olmaz şart olarak yerine getirilmesine ihtiyaç vardır.

8. Değişim, dönüşüm, cesaret hep birlikte ancak bütün toplumun ortak hayaller kurmasıyla gerçekleşebilir. Bunun için zihinsel dönüşüme, bunun için Trakya’sıyla, Anadolu’suyla bütün Türkiye’nin ortak bir geleceğe birlikte inanmasıyla, sürdürülebilir kalkınma için yeni bir yol haritasına, Anadolu’nun sesinin, Trakya’nın sesinin TBMM’de duyurulmasına ihtiyaç vardır.

9. Tek fikir, tek model, tek adamcılık yerine çoğulculuğu esas alan bir yönetim anlayışına, baştan sona eğitim reformuyla ülkeyi orta gelir tuzağından, ortalama eğitim tuzağından kurtaracak büyük bir eğitim hamlesine ihtiyaç vardır.

9 maddede İstanbul’un nasıl Dünyanın Finans Merkezi olabileceğini aktaran ZEYBEK, sözlerini 2 cümleyle sonlandırdı; “Bütün bunların gerçekleşmesi için öncelikle AKP’siz bir geleceğe ihtiyaç vardır. Kısacası; AKP gidince İstanbul, Finans Merkezi olabilir” şeklinde konuştu.