JW Marriott Residences Tarabya Yönetiminden Başak Kübra Gül Beyaz, en önemli önceliklerinin deprem güvenliği olduğunu belirterek, binalarının daha önce güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. 

  • ÖZEL HABER 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından, performansa dayalı değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda(19.07.2023 tarihli raporla)2018 Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne uygun tüm performans hedeflerini ve güvenlik düzeylerini sağladığını belirtti. Dolayısıyla binalarının depreme dayanıklı olduğunun belirlendiğini vurgulayan Başak Kübra Gül Beyaz, “Projemiz bittiğinde 2 küçük çocuğum ve ailemle birlikte burada yaşayacağım” dedi.

"Her şey yasalara harfi hafine uygun"

JW Marriott Residences Tarabya’da en son teknolojileri ve inovasyonları kullandıklarını vurgulayan Başak Kübra Gül Beyaz, projenin her aşamasında yasal prosedürlere uygun olarak hareket edildiğini, yasaların sağladığı haklar ve kanuni izinler çerçevesinde ilerlendiğini de belirtti. Gül ve Aslan İnşaat YK Üyesi olan Başak Kübra Gül Beyaz,projeleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Projemizin mal sahibi Tarabya Yapı’dır. Gül ve Aslan İnşaat projenin diğer iki önemli ortağıdır. İşbirliği içinde olduğumuz JW Marriott da, tüm dünyada bilinen bir marka olarak öne çıkmaktadır.Projemizin 34 yıldır neden bitirilmediğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan birçok senaryo iddiası vardır. Ancak bu projeyi herhangi bir şekilde, kanunsuzluk veya usulsüzlüklere bağlayamayız. Kaldı ki mevcut binanın kaba inşaatı da tamamen yasalara uygun şekilde ve yasal ruhsatlarla tamamlanmıştır. Ancak daha sonra yaşanan bazı talihsiz olaylar gecikmelere neden olmuştur.2017 yılında çıkan İmar Barış Kanunu’ndan faydalanılarak, 30.06.2019 tarihindeYapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Bugüne kadar gelene kadar her aşama kanunlara uygun ilerlemektedir. Bu kanuna göre Çevre İl Müdürlüğü; Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Turizm Bakanlığı, Sarıyer Belediyesi’nden görüşler alarak 28.03.2023 tarihinde tamamlama izin yazısı vermiştir. Alınan bu izne göre de, inşaat tamamlama çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Jw Marriott Kubra Gul

"Mahkemeden lehte karar çıktı"

Sarıyer Belediyesi’nin son dönemde basına yansıyan bazı uygulamalarına da değinen Başak Kübra Gül Beyaz, “Sarıyer Belediyesi tarafından hukuka aykırı olarak alınan yıkım kararı ve sair kararlara karşı davalar açılmış olup, konu Türk yargısının önündedir. Hatta Sarıyer Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı, binanın tamamı için değil, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra gerçekleştirilen bazı inşaat işleri içindir. Yani, Sarıyer Belediyesi de binanın tamamını yıkmaya yönelik bir iradeye sahip değildir” dedi.Bölge İdare Mahkemeleri’nin Sarıyer Belediyesi’nin başlattığı uygulamalar için durdurma kararı verdiğini de vurgulayan Kübra Gül Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir üst mahkemeye yaptığımız itiraz, lehimize sonuçlanmıştır. Kanunlar nezdinde bir kez daha haklılığımız kanıtlanmıştır. Tamamen kanunlara bağlı kalarak ilerlediğimiz inşaatımızda, kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek yansıtılması karşısında Bölge İdare Mahkemeleri’nin bizim lehimize verdiği karar önemlidir. Binlerce kişiye istihdam sağlayan ve sağlayacak bir projenin, yanlış iddialarla kamuoyuna yansımasından dolayı çok üzgünüz. Herkesin bilmesini isteriz ki, bu projede usulsüzlük sözkonusu değildir. Projemiz bittiğinde ülke ekonomisine de katkı sağlayacağımızın bilinmesini istiyoruz." 

Editör: Levent Pehlivanoğlu