İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden İETT'nin Ayazağa'da bulunan İETT garajı arazisini satış ihalesi 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İETT'nin ekim ayında Ayazağa'daki 49 bin 360 metrekarelik garajıyla ilgili arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması için ihaleye çıkması, AK Partili İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından dava edilmişti.

Satışın iptalini istedi

İETT'nin tahmini bedelini 1 milyar 200 milyon lira artı KDV olarak belirlediği araziyle ilgili Kaynar, 11. İdare Mahkemesine ihalenin iptali için başvuruda bulundu. Mahkemeye yapılan başvuruda, satışa konu taşınmazın uzun süredir İETT garajı olarak kullanılması sebebiyle bu satışın kamu yararı ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiği, bu alana konut ve ticari ünite yapılmasının kamu hizmetinde aksamalara yol açacağı, arazinin imar planlarında "Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı"nda kaldığı, satış ihalesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, iptali istendi.

Davanın reddi talep edildi

İETT'nin mahkemeye verdiği savunmada ise satışın gerçekleşmesi halinde elde edilecek gelirin, buranın garaj olarak kullanılmasından daha fazla kamu yararı içerdiği görüşü aktarılarak, davanın reddi talep edildi.

Mahkeme, belediye meclis kararına vurgu yaptı

Mahkeme kararında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesindeki hükümleri hatırlatılarak, satış ihalesi için meclisten onay alınması gerektiği vurgulandı. Kararda, belediye meclisinden onay alınmadan Genel Müdürlük onayı ile ihaleye çıkıldığı kaydedilerek, özetle şu ifadelere yer verildi: "Mevzuat hükümleri ve olayın bir arada değerlendirilmesinden, belediyenin karar organının belediye meclisi olduğu, bağlı kuruluş olan İETT'nin de genel kurulu ve karar organı olarak görev yaptığı, 3645 sayılı kanunda İETT'ye ait malların satışının ancak belediye meclisi tarafından alınacak satışa izin kararı ile mümkün olduğu, dolayısıyla dava konusu taşınmazın arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılmasına belediye meclis kararı alınmadan gerçekleştirildiği anlaşıldığından dava konusu taşınmazın ihaleye çıkarılmasına dair işlem ile ihale ilan işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır."

BİZİ TAKİP EDİN

Instagram: sariyerpostagazetesi

Twitter: sariyerposta