TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/150 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli Sarıyer İlçesi, Gümüşdere Mahallesi, Köy içi mevkii 629 parsel sayılı taşınmaz üzerinde tapu kaydında belirtilen Ahşap Ev bulunmamaktadır. Boş arsa durumundadır.

Adresi: Gümüşdere Mah Gümüşdere Cad Sergi Sok Müstakbel N:4Sarıyer / İSTANBUL

Yüzölçümü: 84,00 m² Kıymeti: 375.000,00 TLKDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/04/2023 - 11:55 Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2023 - 11:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/05/2023 - 11:55Bitiş Tarih ve Saati: 05/06/2023 - 11:55(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

ilan için

Basın NO: ILN01805296 #ilangovtr