Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Levent Pehlivanoğlu'nu ziyaret eden Sarıyer Mahalleler Birliği sözcüleri, Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi için belirlenen yüksek emlak rayiç bedelleri konusunda Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 9 mart günü saat 19:30’da Sarıyer Mahalleler Birliği geniş katılımlı meclis toplantısı yaparak önemli kararlar alması bekleniyor. 

2008 yılından bu yana haklı mücadelelerini kararlılıkla sürdüren Sarıyer Mahalleler Birliği bünyesinde 15 mahalle bulunurken, yaklaşık 150 bin vatandaşı kapsıyor.

AK Parti İBB meclis grubu temmuz ayında hem İBB'ye hem Sarıyer Belediyesi'ne Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı'nda yıllardır devam eden tapu sorununu çözmesi için yetki vermişti. Bu karar doğrultusunda tapularını almak isteyen vatandaşlara tapu alacakları yönünde şu sıralar SMS mesajlar gelirken, yüksek sokak rayiç bedelleri karşısında çözüm yolları arıyorlar.

sarıyer-mahalleler-birlği-sarıyer-posta-1

Sarıyer Mahalleler Birliği'nin  İBB ve Sarıyer Belediyesi Yazı İşler Müdürülüğü’ne 22 kasım'da teslim edilen dilekçenin örneği;

Temsil heyetinin dikkatine;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde OY BİRLİĞİ ile geçen, Sarıyer / Rumelihisarüstü ve Pınar Mahallelerindeki İBB ne ait arsaların üzerinde yaşayan, yıllardır tapu verilmesini bekleyen hak sahibi vatandaşlara devri/satışı kararının uygulama süreçlerine dair önerilerimizdir.

1-Satışların Sokak Emlak Rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak yapılması ve 5 yıl süreli taksitlendirme imkanı tanınması.

GEREKÇE: Söz konusu karara dayanak oluşturan 2981- 775-4706 ve 3194 sayılı kanunlar içerik itibarıyla bu talebimizi teyit eder niteliktedir.

2-Satışların kadastral parsel üzerinden hisselendirilerek yapılması.

GEREKÇE: İmar planlaması süreçleri devamında oluşacağından, İlçe Belediyesi tarafından Bölge planları ölçeğinde çalışmalar devam ettiğinden, bu planlama süreçleri gerçekleştiğinde 3194 sayılı kanun ve Mekansal Planlama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde planda yol- yeşil alan ve donatı alanlarında kalan komşularımızda mağduriyet yaratmaması içindir.

3-İBB Meclisi tarafından görüşülerek karar verilen 07.Temmuz.2022 tarihinden sonra yapılan satış ve devirlerin ( mirasçılık durumları hariç ) geçerli sayılmaması. Aynı zamanda İBB tarafından yapılacak satış tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilemezlik/ satılamazlık şerhi konulması.

GEREKÇE: Yatırım amaçlı girişimde bulunacak ve devamında izalei şüyu davası gibi hukuksal müdahaleler yoluyla mahalleliyi zor durumda bırakacak, rant amaçlı tutumların önlenmesi gerekmektedir. İBB Meclisi tarafından OYBİRLİĞİ ile kararın alınmasının gerekçesi, yıllardır umutla bekleyen vatandaşların bu haklı beklentisinin karşılanması kadar korunmasıdır da. Yine bu kararın alınmasında zikredilen gerekçe kanunlardan 775 sayılı kanun bu içerikte hükümlere sahiptir.

4-Ekonomik nedenlerle, tapusunu almak için olanak yaratamamış vatandaşlarımızın gözetilerek, onlar alıncaya kadar haklarının İBB Başkanlığı nezdinde saklı tutulması. 3.kişilere satış ve devrin yapılmamasıdır.

Sarıyer Posta