Sarıyer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Engelliler Haftası’nda, AK Parti iktidarında, engellilere eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden AK Parti Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Salim Kain, "Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışı ile hizmet ettiklerini belirterek, 31 maddelik hizmetleri meclis kürsüsünden sıraladı.

Engellilerle ilgili AK Parti iktidarında yapılan çalışmaları Salim Kain şu şekilde sıraladı.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde bakım hizmeti uygulamaya girdi. Evde akrabası tarafından, bakıcı tarafından ve kurumda bakım olarak 3 şekilde uygulanmaktadır.

2- Türk Hava Yollarında, engellilere iç ve dış hatlarda %25 indirim yapılmaya başlanmıştır.

3- Yine şehirler arası ulaşımda %40 ve üzeri engellilere %30 indirimli olarak seyahat etme imkanı sağlanmıştır.

4- Önceden kendi hesabına çalışanlar (Bağ-Kur’lular) erken emeklilik hakkından faydalanamazken, 5510 sayılı yasayla 2008 yılından itibaren kendi hesabına çalışanlar da erken emekli olabilmektedir.

5- Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere 5510 sayılı yasayla 2008 yılından itibaren erken emeklilik imkanı tanınmıştır.

6- Başarılı engelli sporculara aylık bağlanmaya başlanmış ve engellilerin spora yönelmelerinin önü açılmıştır.

7- Engellilerin özel tüketim vergisinden muaf olarak almış oldukları araçlarını muafiyet süresi olan 5 yılın sonunda istedikleri kişiye satma imkanı getirilerek sadece engelliye satma zorunluluğu kaldırılmıştır.

8- ÖTV muafiyetinden faydalanılarak alınan araçların 5 yıllık süre içinde hurdaya çıkması halinde yeniden araç alma hakkı getirilmiştir.

9- Gümrük Kanunundan faydalanarak araç getirebilme imkanı özel hareket ettirici tertibat aranmaksızın terör mağdurları için de tanınmıştır.

10- Yurt dışından getirilen araçlarda bizzat kullanma şartı kaldırılarak 3. dereceye kadar sıhri ve kan hısımlarının da bu araçları ihtiyaç halinde kullanmasının önü açılmıştır.

11- Engelliler ilk kez emlak vergisinden muaf tutuldular.

12- İlk kez engellilerin ihtiyaç duyacağı ürünler ve bilgisayar programları katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.

13- İlk kez EKPSS düzenlemesi yapılarak kamu personeli alımı standarda kavuşturuldu ve sınav geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

14- Engellilerin hakim ve savcı olmalarının önündeki kanuni düzenleme kaldırıldı.

15- Kamuda memur olarak çalışan engellilerin kendi mesleklerini yapmalarının önü açıldı.

16- Kamuda çalışan engellilerin işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerek duydukları araç gerecin kurumlarınca temin edilmesi sağlandı.

17- İlk kez kamuda çalışan engelliler sadece engelli oldukları için yer değişikliği talep etme hakkı elde ettiler,

18- Engelli yakını bulunan kamu personelleriyle TSK personellerine bakıma muhtaç engelli yakınları için mazeret izni hakkı getirildi,

19- Konut sahibi olan engellilerin binalarında ihtiyaç duydukları değişiklikleri yaptırabilmelerinin önü açıldı.

20- İşitme engelliler için işaret dili oluşturuldu ve bu alanda çok sayıda işaret dili tercümanı yetiştirildi.

21- Eğitim alabilecek durumdaki tüm engellilere ücretsiz eğitim verilmeye başlandı.

22- Özel eğitim alan engellilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyali ve araç gereç devlet tarafından sağlanmaya başlandı.

23- Özel eğitimden faydalanan engellilerin servis ücretleri ve yemek giderleri devlet tarafından karşılanmaya başlandı.

24- İlk kez evinden dışarıya çıkamayacak durumdaki engellilere evde eğitim hizmeti sunulmaya başlandı.

25- Yükseköğrenim kurumlarında engelli danışma merkezleri ve engelli konseyleri kurularak engellilerin yükseköğrenimden daha etkin faydalanmalarının önü açıldı ve ihtiyaç duydukları eğitim materyali ve araç gerecin üniversitelerince temini sağlandı.

26- İlk kez engellilere karşı ayrımcılık suç olarak ceza kanununa girdi.

27- Borçlar kanununda yapılan değişiklikle görme engellilerin imzaları geçerli hale getirildi.

28- Görme engellilerin noter işlemlerinde imzayla ilgili yaşadıkları sıkıntılar Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle giderildi.

29- Yapılan kanuni düzenlemelerle tüm kamu binalarının, kamuya açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilere uygun olması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

30- Önceden engelli öğretmen atamalarında (görevini ifa edemeyecekleri düşünüldüğünden) zorluklar yaşanırken artık engelli öğretmenlere mahsus atamalar yapılmaktadır.

31- Engelli aylığı 2001 yılından önce 3 ayda bir 24 TL/aylık 8 TL iken bugün itibariyle aylık 990 TL’nin üzerine çıkarılmıştır.