İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı İbrahim Temur, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremin ardından bir basın açıklamasında bulundu.

Temur açıklamasında; “Sarıyer özelinde çözüm olarak, en kötü senaryoyu düşünerek İlçemizde kentsel dönüşümün acil olarak mahalle mahalle yapılması ve bu dönem içerisinde bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir. Konu siyaset üstüdür” dedi.

İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı İbrahim Temur’ın basın açıklaması şöyle:

6 Şubat tarihinde Merkezi Kahramanmaraş olan 10 ili etkileyen depremi çok derin bir üzüntüyle yaşadık. Öncelikle bu depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin yaşadığı bu büyük afette, deprem öncesi tedbirler ve deprem sonrası müdahale konusunda çok büyük eksikliklerimiz olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

Şu bir gerçek ki, ülkemizin tamamının, tüm toplumun, tüm partilerin en önemli gündem maddesi, ülkemizin deprem ülkesi olduğunu kabul edip buna yönelik çalışmalar olmalıdır.

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; İstanbul’da yıkıcı bir deprem, er ya da geç meydana gelecek, gerçekleştiğinde ise afet boyutunda kayıplara neden olabilecektir. Daha güvenli, afete dirençli bir İstanbul için yol haritası siyaset üstü bir yaklaşım ile merkezi idare, valilik, belediyeler, STK’lar, üniversiteler gibi bütün paydaşlar ile birlikte hazırlanmalıdır.

Özellikle İstanbul, karşı karşıya olduğu deprem tehlikesi, barındırdığı nüfusun boyutu, kentin bina stoğunun özellikleri, bölgesel ve ulusal ekonomi için önemi nedeniyle öncelikli kentlerden biridir.

İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçıkları İBB öncülüğünde 2020 yılında hazırlanmış ve 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri ilçeler için özelleştirilmiş, her ilçe için üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmıştır.

Bu kitapçığa göre Sarıyer’de 11.898 bina 1980 öncesi, 21.170 bina 1980-2000 arası, 16.323 bina 2000 sonrası inşa edilmiştir. İlçemizde bulunan binaların %67’si 2000 yılı öncesi yapılmış ve bunların da %83’ü betonarme yapılardır. Bu veriler bize Sarıyer’de yaklaşık 33.000 binanın depreme dayanıklı olduğu konusunda net şüphe olduğunu göstermektedir.

Depremler sadece can kaybına ya da üstyapıda hasarlara neden olmazlar. Olası büyük depremler kritik öneme sahip doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekeleri gibi altyapıda da hasar oluşturma potansiyeline sahiptirler. İlçemizde 718.108mt doğalgaz boru hattı, 768.653mt İçme Suyu Boru Hattı, 542.866mt. Atık Su Boru Hattı mevcuttur.

7.5 senaryo depremi için Sarıyer İlçesinde, 102 çok ağır hasarlı bina, 367 ağır hasarlı, 2486 orta hasarlı, 6977 az hasarlı bina öngörülmektedir. Fakat 33.000 binanın 2000 yılı öncesinde yapıldığını düşünürsek bu hasarın çok daha fazla olma ihtimalide mevcuttur.

Sarıyer özelinde çözüm olarak, en kötü senaryoyu düşünerek İlçemizde kentsel dönüşümün acil olarak mahalle mahalle yapılması ve bu dönem içerisinde bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir. Konu siyaset üstüdür. Tüm partilerin gerekli yasal düzenlemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İBB ve Sarıyer Belediyesinde yapılması gereken iş ve işlemler konusunda ortak hareket etmesi elzemdir.

Bu dönem içerisinde kentsel dönüşüm yanında, güçlendirme konusunda da mutlaka vatandaşlarımıza öncülük yapılmalı, kolaylık sağlanmalıdır.

Sarıyer’in doğal görünümünü bozmayacak yatay az katlı, yeni yapıların eskilerin yerine yapılması öncelik olmalı, bunu yaparken doğa çevre uyumuna azami dikkat gösterilmelidir.

Öncelikle yasal düzenlemeler, sonrasında Belediye yetkileri kapsamında, İYİ Parti Sarıyer’de bu süreçlerde kentsel dönüşüm yoluyla bina yenilenmesine mutlak katkı sağlayacak bu konuda atılacak tüm adımları destekleyecek, fikirlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Saygılarımla

İbrahim TEMUR

İYİ PARTİ SARIYER İLÇE BAŞKANI