Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Av. Meryem Türktekin, zeytinlikleri maden sahalarına açan düzenlemenin torba yasa ile geçirilmek istenmesine tepki gösterdi.

 Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Av. Meryem Türktekin, TBMM’ye çağrıda bulunarak, “Bu yasanın kabulüne izin vermeyin, iktidarın zeytinlikleri maden alanlarına çevirmesine müsaade etmeyin” dedi. AKP iktidarının daha önce defalarca delmeye çalıştığı zeytincilik kanununu, bu kez 10 Aralık’ta gece yarısı Meclise sunduğu bir torba yasayla delmeye çalıştığını belirten Türktekin, “Bu bilim insanlarının da belirttiği gibi ‘zeytinin ölüm fermanı’dır, zeytinliklerin yok edilmesine müsaade etmek demektir. Zeytin ağaçları, meyvesiyle, yağıyla, yaprağıyla, posasıyla her şeyi ile binlerce yıldır insana bakmış, insan sağlığına hizmet etmiştir. Şimdi vakit, zeytin ağaçlarımızı koruma vaktidir.” diye konuştu.

 “RANTA İZİN VERİLMEMELİDİR”

Türktekin, şunları kaydetti: “Zeytincilik Kanunu, zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermediği için birçok maden ve enerji projesinin iptalini sağladığından bu yıl Mart ayında Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelik değişikliği ile etkisiz kılınmak istenmişti. Ancak, Kaz Dağları’na, Cerattepe’ye, Akbelen’e göz dikenler Danıştay engeline takıldılar. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğekarşı açılan davalarda, Danıştay adeta bir hukuk dersi vererek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine yönetmelik geri çekilmişti. Bu kez de, bir gece yarısı jet hızıyla bu kanun teklifi hazırlandı. Kamuoyu fark etmeden ve tepkiler büyümeden bu torba kanun içinde meclisten hızlıca bu yönde bir yasa geçirmeye çalışıyorlar. Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, madencilik yapan kişi ve firmaların madencilik çalışmaları, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk geldiğinde faaliyetlerini başka alanlarda yürütmesi mümkün değilse, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek. Oysa Danıştay tarafından verilen kararlar karşısında, mahkeme kararlarının bağlayıcılığına açıkça aykırı bir şekilde aynı konunun bu kez de bir torba yasayla geçirilmeye çalışılması Anayasanın 138’inci maddesine aykırı olduğu gibi, zeytinlik alanlar tarımsal alan olduğundan Anayasanın tarımsal alanların amaç dışı kullanımı engelleyen 45’inci maddesine açıkça aykırıdır. Zeytinlikleri yok etmelerine, rant alanlarına çevirmelerine kesinlikle izin verilmemelidir. Aksi halde, hem zeytinlik alanlar hem de çevre açısından telafisi imkânsız zararlar doğacaktır.”