Kağıthane’de 15 Eylül'de sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ aracı atık sularını ilçenin merkezinden geçen dereye bırakırken görüldü. Vatandaşların tepki göstererek cep telefonlarıyla kayda aldığı olay sosyal medyada gündem oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin söz konusu yerden numuneler alındığını ve bağımsız analiz laboratuvarında tahlil edildiğini belirtti: ''İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Haliç'in kirletildiği ile ilgili bir soru önergesi vermiştik ve bununla ilgili Kağıthane Deresi üzerinden Haliç'e atık su atıldığını söylemiştik. Bugün de laboratuvar sonuçları karşımıza çıktı. Aslında görünürde kirli, içeriği temiz olanlara cevap niteliğinde; bağımsız analiz raporuna göre litrede 600 mg oksijen ihtiyacının olduğu yerde, şu an bizim ölçümlerimizde 12.416 mg olduğu görülmektedir. Bu da 20 kat daha kirli olduğunu gösteriyor. Aslında Haliç'i temizliyoruz diyenlere, Haliç'e direkt çamur deşarj ettiklerinin de kanıtı olmuş oluyor.'' dedi.

16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlendi. Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı 600 mgO2/L olması gerekirken numunede kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğu tespit edildi.

Konuyu bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Ek: Laboratuvar Tahlil Raporu

Kâğıthane Belediye Başkanlığı