Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' projesinin İstanbul’da yapılan 1. izleme çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında İstanbul’da hak temelli çalışan kadın kuruluşlarının katılımıyla, çalışma yaşamı, kalıp yargılar ve zararlı uygulamalar ile politik katılım ve temsil ana temalarında ilgili kurum ve kuruluşları nezdinde bir izleme çalışması yürütüldü. 1. izleme çalışmalarına Türk Kadınlar Birliği Adalar Şube, Türk Kadınlar Birliği Bakırköy Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Beşiktaş Şubesi, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Pendik Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Sarıyer Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Şişli Şubesi, Türk Kadınlar Birliği Maltepe Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ataşehir Şubesi katıldı.

Proje 2020 yılında başladı

Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla AB Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin de katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” projesini 2020 yılının Ocak ayında başlattı.

Savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

35 ilde yürütülen Proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılması, sözleşmelerin/yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İş birliğinin gelişmesini sağlayacak

Proje kapsamındaki illerde bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesini de sağlayacak. Öte yandan bu faaliyetler projenin uygulandığı diğer illerde olduğu gibi İstanbul’da da sivil toplum örgütlerinin kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olacak, yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacak ve katılımcılık açısından da önemli bir artı değer katacak.

 SARIYER POSTA