TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ SARIYER ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN;

Sarıyer Şubemizin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat:11:30’de Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde Sarıyer Merkez Mah. Şehit Mithat Yılmaz Cad. No:85 adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 12 Kasım 2002 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1-Açılış ve Saygı Duruşu

2-Kongre Divan Başkanlığı seçimi

3-Faaliyet Raporunun okunması

4-Bilançonun okunması

5-Denetim Kurulu raporunun okunması

6-Raporların görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası

7-Tahmini Bütçenin görüşülüğ karara bağlanması

8-Başkan-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış