Tercüme bürosu profesyonel anlamda tercüme hizmeti veren bürodur. Bu bürolarda yabancı dillerdeki metinlerin istenilen dile çevirisi yapılır. Çeviriyi yapan kişiler büro bünyesinde çalışan ve bu alanda profesyonellik kazanmış kişilerdir. 

Tercüme bürosu kişiler veya kurumlar tarafından kendilerine teslim edilen metinlerin çevirisini gerçekleştirir. Bu metinler görsel metin ya da yazılı metin olabilir. Bu bürolar yabancı dil kullanan her sektör için çeviri hizmeti verirler. Verilen çeviri hizmeti sözlü ya da yazılı şekilde sunulur. Bu bürolarda çalışan kişiler ise tercüman olarak anılırlar.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÜROSU NEDİR?

Mütercim tercümanlık bürosu yabancı dildeki kitapların, hukuki yazışmaların ve belgelerin yazılı çevirisini yapan çalışanlardan oluşan büroya verilen isimdir. Bu bürolarda çalışan kişilere mütercim ismi verilir. Ayrıca bu bürolarda çalışan kişiler yabancı dile okuma ve yazma konusunda hâkim olan kişilerdir.

Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İngilizce tercüme bürosu arayan kişiler ihtiyaç duydukları tercüman ve mütercimlerle çalışarak yabancı dil eksikliklerini giderirler. İstedikleri belgeler veya konuşmalar kolay şekilde çevrildiği için iş hayatlarında veya özel hayatlarında dil uyuşmazlığı nedeniyle yaşadıkları sorunları bertaraf etmiş olurlar. 

sariyer-posta-tercüme (1)-1

YEMİNLİ TERCÜMAN NEDİR?

Tercüman yazılı ya da görsel metinlerin yabancı dile çevrilmesinden sorumlu olan kişidir. Yeminli tercüman ise yasal belgelerin tercümesini yapar ve tercüme ettiği belgelere kaşe basma ve imza atma yetkisi olan kişidir. Yeminli tercümanlar kaşe ve imza yetkisini noterden alırlar. Bu kişilerin çeviri yaptığı belgeler resmi evrak olarak kabul edilir ve kullanılır.

Yeminli tercümanlar kendilerine verilen belgeyi talep edilen dile çevirirler. Bu çeviri esnasında terminolojik ifadelerin aynı şekilde ilgili dile çevrilmesini sağlarlar. Ayrıca çeviri yapılacak metinde tarih ve matematiksel bilgiler varsa bunları doğru şekilde hedef dile çevirirler. Genellikle resmi belgelerin ve bu belgelerde bulunan kişisel bilgilerin çevirisini yaptıkları için gizliliğe önem vererek çalışırlar.

Yeminli tercüme bürosu bünyesinde yeminli tercüman olarak çalışacak kişiler üniversitelerin Mütercim Tercümanlık ve yabancı dil bölümlerinde eğitim alırlar. Eğitimlerinin ardından dil sınavlarına girip başarılı olduktan sonra noter onayı alırlar. Böylelikle bürolarda bu kadroda çalışmaları mümkün olur.

TERCÜMANLIK HİZMETİ NEDİR?

Tercümanlık hizmeti tercüme bürolarından kişisel ve kurumsal belgeler için tercüme hizmeti almaktır. Bu hizmet büro bünyesinde çalışan tercümanlardan alınır. Tercüman seçimi ise ilgili belgenin çevirisinin yapılacağı dilde uzman olan tercümanlar arasından yapılır.

Almanca dilindeki belgelerin tercümesine ihtiyaç duyan kişiler Almanca tercüme bürosu ve Almanca tercümanlarla çalışırlar. Böylelikle ellerinde bulunan belgelerin doğru şekilde çevirisinin yapılmasını sağlamış olurlar. 

sariyer-posta-tercüme (2)

NEDEN TERCÜMANLIK HİZMETİ ALMALISINIZ?

Günümüzde insanların büyük bir bölümü tercüme bürosu ile çalışarak tercümanlık hizmeti alır. Güvenilir ve profesyonel büro bulunarak alınan bu hizmet kişilere pek çok avantaj sağlar. Tercüme bürolarından tercümanlık hizmeti almanın sağladığı avantajlar şunlardır;

Acil çeviri ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar.

Teknik, ticari, hukuki, tıbbi, akademik ve finansal tercüme hizmetlerini almaya imkan tanır.

Yurt dışı eğitimlerine başvuran kişilerin diploma ve kimlik belgelerinin okulun talep ettiği dile çevrilmesine yardımcı olurlar.

Profesyonel hizmet alındığı için yabancı dile çeviride hata oranı azalır.

Noter onaylı belge taleplerinde noter onaylı tercüme bürosu ile çalışılarak ihtiyaç karşılanmış olur.

Tercüme büroları deneyimli personel çalıştırdıkları için kaliteli ve deneyimli tercümanlık hizmetlerinden yararlanılmış olur.

Yazılı veya görsel belgeler belirlenen sürede tercüme edilerek teslim edilir. Böylelikle gecikme riski ortadan kalkar.

İnternet ve uygulamalar üzerinden yapılan yabancı dil çevirileri anlatım bozukluğuna neden olduğu için profesyonel çeviri imkanından yararlanılmış olur.

Bu nedenlerden dolayı deneyimli tercüman ve mütercimleri bünyesinde barındıran tercüme bürosu bulunarak hizmet alınmalıdır. Böylelikle iş sözleşmeleri, diploma ve pasaport gibi belgeleri zamanında ve doğru şekilde tercüme edilerek kullanıma hazır hale getirilir.

Tercümanlık Hizmetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancı dil çevirisine ihtiyaç duyanlar genellikle çeviri için geliştirilen araçları kullanırlar. Ancak bu araçlar doğru çevirinin yapılmasını sağlamaz. Bunun için ellerindeki belgenin bilmedikleri dile çevrilmesi ihtiyacı duyan kişilerin profesyonel hizmet veren tercüme bürosu ile çalışması gerekir. Bu bürolar tarafından verilen tercümanlık hizmetini almaları gerekir. Ancak tercümanlık hizmetinde kişilerin dikkat etmesi gereken konular vardır. Bu konular şunlardır;

Tercümanlık bürosunun deneyimli olup olmadığına bakılmalıdır.

Büronun 7-24 destek hizmeti olup olmadığı öğrenilmelidir.

Büro tercümanlarının ihtiyaç duyulan dile çeviri konusunda tecrübe sahibi olup olmadığı öğrenilmelidir.

Tercümanlık hizmeti alan kişilerin görüşleri öğrenilmelidir.

Tercüme bürosu geçmişe dönük hangi işleri yapmış öğrenilmelidir.

Müşteri memnuniyeti ve zamanında teslim ya da hizmet anlayışına sahip olup olmadıkları öğrenilmelidir.

Tercüme fiyatları ve avantajları öğrenilmelidir.

Tercüme bürosunun tercümanlık hizmeti için merak edilen sorulara cevap verip vermediği veya ihtiyacı karşılama durumu araştırılmalıdır. İhtiyacın tam olarak karşılanacağından emin olunduğunda yabancı dil çevirisi için tercüme bürosu tercih edilmesi mümkün olur.

TERCÜMANLIK FİYATLARI 2022

Tercümanlık fiyatları her yıl değişiminde yenilenir. Ayrıca fiyatlarda enflasyon oranında artış yapılır. 2022 yılı tercümanlık fiyatları da enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmiştir.

Tercümanlık fiyatlarında tercüme yapılacak metinin karakter sayısı ve büyüklüğü, metin türü ve çeviri yapılacak dil dikkate alınır. Metindeki karakter sayısının artması fiyatında orantılı olarak artmasına neden olur. İngilizce tercüme için 1000 karakter 9 TL olurken Fransızca tercüme için 1000 karakter 14 TL olur.

TERCÜME BÜROLARI NASIL ÇALIŞIR?

Tercüme büroları tüzel ve özel kişiler için tercüme hizmeti verirler. Bu hizmeti deneyimli tercümanları vasıtasıyla verirler. Müşterilerinin taleplerine göre hem yazılı hem de sözel tercümanlık hizmeti verirler. Ayrıca hemen her sektörde yabancı dil çevirisi ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olurlar.

YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU NE İŞ YAPAR?

Yeminli tercüme bürosu yasal ve resmi olan belgelerin İngilizce, Fransızca veya diğer dillere çevirisi üzerine hizmet verir. Resmi belgeleri çeviri için bünyesinde yeminli tercümanları barındırır. Bu tercümanlar yaptıkları çevirinin ardından imza ve kaşe kullanarak belgenin noter onaylı resmi bir belge olarak kabul edilmesini sağlarlar.

YEMİNLİ TERCÜMAN NASIL OLUNUR?

Yeminli tercüman olmak için üniversitelerin yabancı dil öğretmenliği, yabancı dil bölümleri ve tercümanlık bölümlerinde eğitim almak gerekir. Bu eğitimleri alan kişiler notere yeminli tercümanlık için başvururlar. Başvurularının kabul edilmesi ve gerekli yetkinliğe sahip olmaları durumda noter onayını alarak yeminli tercüman olarak çalışmaya başlamaları mümkün olur.

SONUÇ

Tercüme bürosu tercüman ve mütercim kadrosu ile yabancı dil ihtiyacını karşılamak için yola çıkmış olan bürolardır. Hukuki, tıbbi, akademik, sosyal ve ekonomik alanda kullanılan görsel ve yazılı metinlerin orijinal dilinden yabancı dile çevirisinin yapılmasını sağlamak adına çalışır. İş sözleşmeleri, eğitim başvuruları ve okul ödevleri gibi belge çevirisine ihtiyaç duyan kişilerin profesyonel hizmet almalarına yardımcı olurlar. Uygun fiyatları sayesinde her zaman tercih edilirler.

İngilizce, Fransızca ve Almanca belge çevrileri için en iyi tercüme bürosu ile çalışma gerekir. Böylelikle hatasız çeviri yapılarak belgelerin kullanılması mümkün olur. https://www.hedeftercume.com/ en iyi tercümanlık hizmetini almaları için çalışır. Dil bilgisi yüksek tercümanları sayesinde kusursuz çeviri hizmetinin alınmasına imkân tanır. Ayrıca yazılı çevirilerde teslimat süresini aksatmadan teslimat gerçekleştirir. Böylelikle kişilerin belgeleri kullanma ve teslim etme zamanları geçmemiş olur.