Sarıyer Kısırkaya sakinlerine 15 gün içinde evlerini boşaltmaları için tebligat gönderildi. MSB'ye ait olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya çalışan bölgede villalar yükselmeye başladı bile.

Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya Köyü sakinlerine, geçtiğimiz hafta bölgenin Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait olduğu gerekçesiyle 15 gün içinde evlerini boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi.

Bölgeye yaklaşık 50 yıl önce yerleşen Kısırkayalılar, hazine adına kayıtlı taşınmazlar üzerinden ecri-misil ve belediye emlak vergisi ödüyor. Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri bulunan köy halkı, burada yıllardır tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor.

MSB'NİN ALANI DENDİ, ANİ TAHLİYE VE YIKIM TEBLİGATLARI GÖNDERİLDİ

2018 yılında Yapı Kayıt Belgelerini alan köy sakinleri, belgeyi aldıktan sonra tapu sahibi olmak için birçok kez başvurularda bulundu. Ancak bölge halkına “sosyal donatı alanında kaldığı ve sosyal donatı alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına tahsis yapılmış olduğu gerekçesiyle “yapı kayıt belgelerinin” iptal edilmesine ilişkin tebligatlar; akabinde de söz konusu alanda ikamet eden bazı ailelere tahliye ve yıkım tebligatları gönderildi. Son bir yıldır yerleşimlerinin hukuki güvencesi ve hak sahipliğine dair sorunlar yaşayan Kısırkayalılar, uğradıkları haksızlığın giderilmesini talep ediyor.

'ASKERİ' KULLANIM İÇİN HİÇ GİRİŞİMDE BULUNULMADI

Kısırkaya'da kırsal hayata dayalı yerleşim, özellikle 1954 yılında Kutman Şirketler Grubu tarafından yürütülen kömür ve farklı birçok şirketin kil madenciliği çalışmalarının artması ile başladı.1990'ların başına kadar bölgede işletilen maden ocakları ek nüfusun bölgeye yerleşmesine ön ayak oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'na 1961 yılında bölgede arazi tahsisi yapıldı. Ancak o yıldan bu yana bakanlıkça “askeri bölge kullanımı maksadıyla” tahsisli alanda ve yakın çevresinde “askeri” kullanım yönünde hiçbir girişimde bulunulmadı. Aynı dönemlerde özellikle maden işçilerince barınma maksatlı evler yapılırken, o dönem itibariyle yapılaşmaya izin verecek şekilde Milli Emlak Müdürlüğünce vergilendirilerek teşvik edildi.

Ek12

KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI SINIRLARI İÇERİSİNDE

Diğer yandan, Kısırkaya Mahallesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 16 Mayıs 2008 tarih ve 1081 sayılı13 Şubat 2009 tarih ve 113 sayılı kararları ile kabul edilip III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı sonrasında Belediye Başkanlığı’nca 14 Şubat 2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırlarında kaldı.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Kısırkaya Köyü’nün bulunduğu bölgede planlara işli fonksiyonlar, konut, park, itfaiye alanı, günübirlik turizm tesis alanı, yol biçiminde. Yani, Kısırkaya Köyü içerisinde Nazım İmar Planı’nda “Askeri Bölge” olarak tanımlanmış alan bulunmuyor.

RANT İÇİN ZEMİN OLUŞTURMAYA DAİR KUVVETLİ ŞÜPHELER VAR

Bununla birlikte, 29 Haziran 2021 tarih ve 30223 sayılı resmi gazetede yayınlanan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yürürlüğe giren ve plan lejantlarında, “Doğal sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ifade edilen, aynı taralı alan içerisinde kalan parçanın bir kısmı, Kısırkaya 2.Etap olarak, imara açılan bölgesinde de, MSB yine hiçbir “askeri” tasarrufu olmadığını resmi yazışması ile beyan etti.

Buna ek olarak, mevcut imar planı lejantı üzerinden ve sosyal konut alanında kaldığı iddiası, asıl niyetin tahliyeler sonrasında, "askeriye" olmaksızın, bölgede rantsal bir oluşuma zemin hazırlamak olduğu kanaatlerini güçlendiriyor.

Kisirkayada Vatandaslar Evlerinden Cikarilmak Isteniyor Birilerine Peskes Cekilecek Safg

Bölgede yeni villa inşaatlarının yükselmesi de dikkat çekiyor.

Kaynak: https://haber.sol.org.tr/