Gelecek Partisi, EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) 31 Aralık 2021 günü aldığı kararla güneş enerjisi yatırımı yapanlara yönelik 10 yıl dağıtım bedellerini artırmayacağına dair taahhüdünü iptal ederek yaklaşık 5 kat artırıma gitmesini, partilerin resmi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile kınadı.

Gelecek Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika İzleme Kurulu imzalı bildiride, söz konusu değişikliğin güneş enerjisi üretim sektöründe faaliyet gösteren binlerce yatırımcı ve çalışanı mağdur edeceği vurgulandı.

Bildirinin tamamı ise şu şekilde;

EPDK’NIN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ KARARI

Hükümet bir yandan güneş santrallerine verdiği desteğin reklamını yaparken diğer yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) güneş enerjisine yatırım yapan binlerce yatırımcıyı mağdur ederek kaşıkla verilen desteği kepçeyle geri almaktadır.

EPDK, 29.12.2016 tarihinde aldığı 6838 sayılı kararla 2018 yılı öncesinde devreye girmiş lisanssız santrallere uygulanan dağıtım bedelini 10 yıl boyunca değiştirmeyeceğini taahhüt etmişken, yine aynı EPDK 31.12.2021 tarihinde aldığı 10700 sayılı kararla tamamen keyfi bir biçimde bu taahhüdünü ortadan kaldırarak dağıtım bedelini 5 katına çıkarmış ve sayıları binleri bulan güneş yatırımı yapan şirketi, on binlerce çalışanı ve borsaya açılan şirketlerin ortağı olan yüzbinlerce insanı mağdur etmiştir.

Ülkemize ve kurumlarına güvenip yasalara uygun şekilde yapılmış, her aşaması Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından denetlenmiş olan bu yatırımların kredi ödemeleri tehlikeye atılarak bankacılık sistemine de yük oluşturma riskini beraberinde getirmiştir.

Hükümetin ve düzenleyici kurulların oyun oynanırken kural değiştirmesinin sıçramasının ülkemize yatırım yapacak olan kurum ve şahısları olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır. Sarsılacak güven ortamından dolayı, enerji bağımlılığımızı asgariye indirilmesine ve karbon nötr olma çabamıza engel olacak bu karardan derhal vazgeçilmelidir.

Gelecek Partisi olarak ülkemize ve kurumlarımızın verdiği karara güvenip yatırım yapan, istihdam sağlayan, bilgi birikimi (know-how) oluşmasına katkı sağlayan ve yenilenebilir enerjiyle enerji bağımsızlığımızı kazanma yolunda ülkemize katkıda bulunan tüm paydaşların yanındayız.

Gelecek Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika İzleme Kurulu

https://gelecekpartisi.org.tr/duyuru/epdknin-gunes-enerjisi-ile-ilgili-karari-1642189904

SARIYER POSTA