16 Ağustos 1838 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Sarıyer’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Baltalimanı’nda imzalandığını biliyor muydunuz?

İngiliz Elçisi Ponsonby ile Mustafa Reşit Paşa tarafından imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması, 8 Ekim 1838’de İngiltere Kraliçesi Victoria, imza tarihinden bir ay sonrada Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı.

ANTLAŞMA ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Antlaşma, birçok kişi tarafından Osmanlı Devleti’nin ticaretteki söz hakkının büyük ölçüde kaybettiğinin kesin tarihi olarak belirtilir. Antlaşması hem imzalandığı 19. yüzyılda hem de günümüzde halen en çok tartışılan konulardan bir tanesidir.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN BALTALİMANI HAKKINDAKİ SÖZLERİ

İsmini Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’den alan Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatmasısırasında Baltaoğlu Süleyman Bey, donanmayı Rumeli Hisarı’nın arkasındaki bu limana yerleştirmişti. Evliya Çelebi ise 17.yüzyılda Baltalimanı’nın bağları, bahçeleri ve konakları ile Boğaziçi’nin en güzel semtlerinden biri olduğunu belirtmişti.

SARIYER POSTA GAZETESİ