Restorasyonun başlamak üzereyken kurumlar arası iletişimsizlik nedeniyle çalışmaların durdurulduğu tarihi Osmanlı kalesi, 18 yıldır restosrasyon bekliyor.

1769'da kuzeyden gelen Kazak baskınlarına karşı ilk önlem noktasını oluşturmak amacıyla Osmanlı mimarları tarafından inşa edilen Rumeli Feneri Kalesi, ziyaretçilerin ve bölge halkının verdiği zararlar neticesinde harabeye döndü.

2004'de restorasyonu için ihale açılan ancak geçen 18 yılda bir çivi bile çakılmayan Kale'nin duvarlarında spreyle yazılmış yazılar, derin çatlak ve çökmeler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 yıllığına kiraya çıkarmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıyer'de yer alan kaleyi, 2016 yılı başında 20 yıllığına kiraya çıkarmıştı.

Restorasyonlar Dairesi’nin restorasyon yapma kararı aldığı 46 dönümlük kalede, ihaleyi alacak kiracıya restoran, kafeterya, müze, kütüphane, sanat merkezleri ve sergi salonları yapma izni verilmişti. Ancak Kale, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12 Mart 2008 tarih ve 2938 sayılı kararı ile ilan edilen Birinci Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalıyor.