Sarıyer’in dinamik sivil toplum kuruluşlarından Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) 2. Başkanı Alaeddin Pınarbaşı, Afet Direnim Oryantasyonu Projesi ve katıldıkları WADDEM hakkında açıklamalarda bulundu. Pınarbaşı, “SÜRKAD, Afete hazırlığı kentli haklarının ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak görüyor” dedi.

SÜRKAD kısa süre içinde Sarıyer’de güzel projelere imza atmaya başladı. SÜRKAD nedir, ne yapar?

Pınarbaşı: Derneğimiz 2024 Ocak ayında kuruldu ancak 2010’dan beri çalışmalar gerçekleştiren bir platformun nihayet dernekleşmiş aşaması diyebiliriz. Kurucu başkanımız Murat Lehimler’in ve kurucu üye olan bilim, kültür, sanat insanlarının uzmanlıklarını, bilgi birikimlerini, projelerini toplum yararına bilim amacıyla bir araya getirdikleri bir sivil toplum kuruluşuyuz. İsmimizden anlaşılacağı üzere iki çalışma alanı önceliğimiz. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu başlık altındaki çalışmalarımızda amacımız Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 20230 Kalkınma amaçlarına yerelde ve ülke düzeyinde erişebilmeyi sağlayan projeler geliştirmek. Bu alanla ilgili yurt içinde ve yurt dışında önemli sivil toplum kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarıyla proje işbirlikleri oluşturduk. Bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Diğer başlığımız ise kentli hakları. Bugün ülkemizde ve dünyada nüfusun önemli kısmı kentlerde yaşıyor. Kent yaşamının sürdürülebilir kalkınmanın sağlandığı bir ortamda yaşayabilmemiz için kentli haklarında ilerleme sağlamamamız zorunlu. Kentli haklarını ise sivil taleplerle oluşturmamız gerekiyor. Bunun için kentli haklarına yönelik kavramların toplumda bilinir hale gelmesine çalışıyoruz.

E04772B8 E38F 4E9C 82D8 80759Cf99101

SÜRKAD’da kimler var? Neden Sarıyer?

Pınarbaşı: Derneğimiz İstanbul’da farklı ilçelerde ve ülkemizin başka kentlerinde de projeler yürütüyor. Gerek sürdürülebilir kalkınma ve gerekse kentli hakları konusu bilimler, disiplinler arası, detayları oldukça fazla kavramlar. Dolayısıyla merkezinizin kentlilik üzerine yol almış ilçe ve kentlerde izlenmesi fayda sağlıyor. Sarıyer hem İstanbul’un hem de ülkemizin kentlilik konusunda ilerlemiş ve sürekli gündemde olan bir ilçesi. Bilgi birikimi olan, bu konulara duyarlı bir kentli profili bulunuyor. Bu zeminde çalışmalarımızın daha kolay gerçekleşeceğini düşündük ve haklı da çıktık sanırım.

Derneğimizde kimler var sorunuza gelince. Bugün kent yaşamında kentli kalabilmek hele ki İstanbullu kalabilmek oldukça zorlaştı. Ama bu zorluğu aşmamız ve kalkınmış bir kentte kentliliği korumamız gerekiyor. İstanbul beyefendisi, hanımefendisi diye tarif ederdik eskiden. Kimdi bunlar? Eğitimi, bilgisi, deneyimi, özsaygısı, ahlakı güzel insanlar bu tanıma giriyor. Çünkü kent insanı eğitimlidir. Naziktir. Centilmendir. Çevresine ve toplumuna fayda sağlamak ister.  Yaşadığı yerin ve dünyanın sorunlarına duyarlıdır. Dolayısıyla bu beklentilerle oluşmuş bir üye profilimiz bulunuyor.

SÜRKAD projelerinden ve etkinliklerinden bize bahsedebilir misiniz?

Pınarbaşı:Öncelikle yıllardır çalıştığımız ve artık gerçekleşme aşamasına yaklaşan Kentli Hakları ve Yerel Demokrasi Zirvesi projemizden bahsedebilirim. 27 Mart’ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ilk hazırlık çalıştayını gerçekleştirdik ve bu çalıştayda proje paydaşlarımızın bir kısmı ile buluşma fırsatı bulduk. Çalıştaylarımızı halka açık, panel toplantı formunda gerçekleştiriyoruz. İkinci hazırlık Çalıştayımıza Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştireceğiz. Üçüncü ve son hazırlık Çalıştayımıza da Haziran ayında gerçekleştirdikten sonra büyük ihtimal Ekim – Kasım gibi Kentli Hakları ve Yerel Demokrasi Zirvemiz gerçekleşecek. Zirvede yurt içinden ve yurt dışından uluslararası kuruluşların, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum ağlarının, kamu otoritelerinin ve belediyelerin, kent konseylerinin temsilcileri biraraya gelecek. Zirve sonunda bir bildirge ortaya çıkacak.

İkinci önemli saydığımız projemiz Afet Direnim Oryantasyon Projemiz. Bu projemizde 6 bileşen bulunuyor. Her bileşende farklı ulusal, uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiriyoruz. 6. Bileşen içinse dünyada afet uzmanlarını ve projelerini biraraya getiren çatı oluşum olan WADDEM ile işbirliği yapıyoruz. Yine yıllardır üzerinde çalıştığımız Hemşehri Dernekleri Oryantasyon Projesi, Kıyı Kentlerinde Turizm Yönetişimi Projesi, Gençlerde İstihdam Beklentileri Projesi, Kent Konseyleri Tarama Çalıştayları ve Uluslararası Kentler – Kent Konseyleri Kongresi projelerini sayabilirim. Etkinliklerimiz ise öncelikli olarak kentte yaşayan nüfus gruplarının kentlilik bilincini ve donanımlarını geliştiren eğitim, kültür, sanat alanında seminerler ve atölye çalışmalarından oluşuyor. Ayrıca üzerinde çalıştığımız, üniversite ve düşünce kuruluşlarıyla, belediyelerle işbirliği yaptığımız araştırma projelerimiz bulunuyor.

414A4Bb1 D962 476D 95F4 Bdbdbfa656Ea

WADDEM (Afet ve Acil Durum Yönetiminin Dijitalleşmesi İçin Dünya) Türkiye ve Afad Buluşma Toplantısı’na katıldınız. Bize bu süreci anlatırmısınız?

Dünyada Afetlere yönelik bilimlerarası çalışmaları olan uzmanları biraraya getirmek için Prof. Dr. Mehmet Akşit öncülüğünde kurulan WADDEM, afet öncesi ve sonrasına yönelik tüm kaynakların dijital ortamda etkin kullanımını amaçlayan “Yazılım Fabrikası” projesini AFAD işbirliğinde yürütüyor. WADDEM’e SÜRKAD 3 üyesi kabul edildi. WADDEM’in yürüttüğü Yazılım Fabrikası Projesi, AFAD ve üyeliğe kabul ettiği uzmanların, kuruluşların afetlere yönelik projelerini çatı proje olarak bir araya getiriyor. 18 Nisan’da AFAD ev sahipliğinde düzenlenen WADDEM Türk Tarafı Tanışma toplantısına katıldık ve bu katılım sadece derneğimiz için değil Sarıyer için de mutluluk verici bir gelişmedir” dedi.

Yerel Seçimle birlikte Sarıyer’de yeni bir başkanımız var. Kent üzerine çalışan bir dernek olarak Belediye Başkanı’ndan beklentileriniz neler?

Pınarbaşı: Öncelikle Oktay Bey’i tebrik ediyorum. Kent konusuna ömrünü vermiş bir uzmanın belediye başkanı olması Sarıyer için önemli bir fırsat. Hepimiz destek vermeliyiz. Fayda gördüğü projelerimiz için de kendisinin destek vereceğinden eminiz. Ama özellikle yerel yönetişim alanında Sarıyer isminin öne çıkması için hem derneğimizin hem de diğer sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi dileğimizi sizin aracılığınızla iletmek istiyorum. Bir başka hususta Sarıyer Belediye Başkanı olarak, Sarıyer olarak kendisini İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, UCLG, tam adıyla "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Küresel Birliği" gibi oluşumlarda ön sıralarda görmek istiyoruz. Sarıyer artık bu alanda politika yapıcı olmalı ve biz kendisine her zaman destek olmaya hazırız.