İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından meclisteki soru önergesine verilen yanıtta, Sarıyer Rumeli Hisarı'ndaki konağın restorasyonunun ihale sözleşme bedeli kapsamında 20 milyon 39 bin 962 lira 85 kuruş harcamayla tamamlandığı belirtildi.

AK Parti Belediye BB ve Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun tarafından 13 Ekim 2021'deki meclis toplantısında verilen önergede, Rumeli Hisarı'ndaki Hisarüstü Konağı'nın ne kadar masrafla köşke dönüştürüldüğü ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ailesinin bu köşkte ikamet ettiği yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı soruldu.

İBB tarafından Coşgun'un İBB’deki soru önergesi 6 ay sonra yanıt buldu.

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy imzasıyla verilen yanıtta, söz konusu gayrimenkulün Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı Mahallesi 37 ada ve 2 parselde bulunan mülkiyeti idareye ait taban alanı yaklaşık 240 metrekare olan tescilli bir yapı olduğu belirtildi.

Yapının, yazılı bir tahsis ya da kira sözleşmesi olmadan 2008 yılından itibaren Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından kullanıldığı kaydedilen yanıt yazısında, 5 yıllık ecrimisil bedeli çıkarıldığı fakat bu bedelin vakfa gönderilmediği ifade edildi. Belediyeye tahsisli olan yapıda, 2019'da yapılan tespitte, binada belediye adına iki güvenlik ve bir personel bulunduğu, yapının herhangi bir işlevinin olmadığı ve kötü kullanım neticesinde yaygın ve benzeri tehlikelere açık halde olduğunun görüldüğü belirtilen yazıda, Haziran 2020'de İBB Başkanlığının teknik elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde yapının atıl, kullanılmaz halde bulunduğu, yapı statiği açısından sıkıntılı, çatıda ciddi yalıtım problemleri olduğu ve çatı karkasının çürümesi nedeniyle tehlike oluşturduğu tespitlerinin yapıldığı kaydedildi.

Yapının acil restorasyon ihtiyacı olduğunun belirlendiği ifade edilen yazıda, "30.03.1995 tarihi onaylı restorasyon projesi doğrultusunda Belediyemiz tarafından 31.12.2020 tarih ve 52 sayı ile restorasyon uygulaması için yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir ve onarıma başlanmıştır. Onarımlar sonrasında şehrin önemli bir noktasında bulunan tescilli bir kültür varlığı, atıl, kullanılmaz ve çürüyen halinden kurtarılarak Belediyemiz Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilerek iç mimari uygulamaları yapılmıştır. 8524 metrekare peyzaj alanına oturan yapının deprem güçlendirmesi, restorasyonu, konservasyonu, iç mimari uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemesi, aydınlatması ve güvenlik önlemleri bir bütün halinde tarihi dokuya uygun bir şekilde ele alınmış ve ihale sözleşmesi bedeli kapsamında, 20.039.962,85 TL harcama ile tamamlanmıştır. Yapı, çevre peyzajıyla, düzenlenecek etkinlikler ve programlara İstanbul halkı ile eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşacaktır." denildi.

Belediyeye tahsis edilen alanın ve binanın, yürütülen restorasyonla yok olmaktan kurtarıldığı, gelecek nesillere sağlıkla aktarılmasının sağlandığı ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Öncelikli restorasyon müdahaleleriyle yapı sağlığı açısından hayati müdahalelerle ileride oluşabilecek çok büyük maliyetli imalatların önüne geçilmiştir. Eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile tahsis nedeninin de sürdürüldüğü İstanbul'a ait önemli bir tarihsel mekan kazanılmış, kapalı ve köhne kalmış alan gelecek kullanımlara açık hale gelmiştir."

SARIYER POSTA