Laparoskopi, genel olarak hem tedavi yönteminde hem de hastaya tanı koyma amacı ile gerçekleştirilmiş bir ameliyat yöntemidir. Çoğunlukla karın bölgesinde uygulanmakta olan laparoskopi işleminin bir diğer adı kapalı ameliyat veya kapalı cerrahi olarak geçmektedir. Bu ameliyat türü diğer cerrahi yöntemlere kıyasla kişiye daha hızlı iyileşme imkanı sunar. Laparoskopik kalp ameliyatı, minimal invaziv teknikleri ile yapılmaktadır. Bu cerrahi teknikler ile kalp kapakçıklarının değiştirilmesi veya onarılması, koroner artes bypass cerrahisi, doğuştan kalp hastalıkları ve diğer kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Açık kalp ameliyatlarına oranla daha kısa kesilerden oluşmaktadır. Daha az invaziv olması sebebiyle birçok avantaj sağlamaktadır. Ancak her hasta için uygun bir yöntem değildir. Kapalı kalp ameliyatı; hastanın genel sağlık durumu, kalp hastalığının şiddet derecesi ve türü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Kapalı Kalp Ameliyatı İçin Uygun Olmayan Hastalıklar

Vücut kitle endeksi %40'ın üzerinde olan aşırı obeziteye sahip olan hastaların üzerinde laparoskopik kalp ameliyatı teknik olarak oldukça zordur. Risklerin artması nedeniyle bu yöntem tercih edilmemektedir. Akciğer fonksiyonları zayıf olan hastalar için uygun olmayabilir. Anestezi ve ameliyat sırasında solunum problemleri yaşanma riski oldukça yüksektir. Göğüs kafesinde hasar olan veya deformasyon olan hastalarda laparoskopik kalp ameliyatı yapılması oldukça zordur. Teknik olarak risklerin artmasına sebep olmaktadır. Kişinin kalp damarında birden fazla tıkanıklığının olması kalp kapakçıklarında ciddi yetmezlik gibi hastalıkları kapsayan durumlar için tercih edilmemektedir. Kan pıhtılaşma riski yüksek olan hastada, ameliyat sonrası kanama riskinin fazla olması sebebiyle risk yaratmaktadır. Ameliyat sonrası hastanın iyileşme sürecine uyum sağlayamayacak kadar şiddetli psikolojik bozukluğu veya psikyatrik hastalığı olan kişilerde kapalı kalp ameliyatı uygun olmayabilir.

Kalp Cerrahisinde Yenilikçi Yaklaşımlar:

Kapalı kalp ameliyatında cerrahi işlemlerde daha küçük kesiler gerçekleştirilir. Bununla birlikte endoskopik ve robotik teknikler tercih edilebilir. Avantajları arasında daha az kan kaybı, daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski ve hızlı iyileşme süreçleri bulunur. Ancak her hasta için uygun değildir bazı hastalıklar için riskler taşır. Kronik akciğer rahatsızlığı olanlar, obezite olanlar, yakın zamanda kalp ameliyatı geçirmiş olanlar için bu yöntem uygun olmayabilir. Ayrıca ameliyatın yapılacağı cerrahın yeterli eğitime sahip olması oldukça önemlidir. Uzmanlar, her hasta için en uygun cerrahi yöntemi belirleyerek dikkatli değerlendirme yapılmalıdır.

Editör: Levent Pehlivanoğlu