Meme kanseri ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Tıbbi ilerlemeler artık meme kanserinde mastektomi oranlarını çok azalttı. Meme kanserinde meme kaybı tarihe karışıyor" dedi.

Tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biri olan meme kanseri, evresine göre çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor.

Yetkin, konuyla ilgili şunları söyledi: " Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olmaktadır.Ancak bunun için tümörün tek odaklı olması , eğer birden fazla odakta ise , bu iki odağın birbirine yakın olması gerekmektedir. ikinci olarak tümör/ meme orantısının uygun olması gerekir. Tümör büyük veya meme küçükse meme koruyucu cerrahiden sonra elde edilecek estetik görünüm tatminkâr olmayabilir.böyle bir durumda onkoplastik cerrahi yöntemlerin kullanılması önem arz eder. Onkoplastik cerrahi , meme kanserinin ameliyatı sırasında onkolojik prensiplerin ve estetik cerrahi  tekniklerin eşzamanlı uygulanmasıdır. Memenin korunmasını isteyen her meme kanserli kadın onkoplastik cerrahi adayıdır.

Meme koruyucu cerrahi yapamadığımız durumlarda , yani tümör/meme oranının uygun olmadığı tümörün büyük, memenin küçük olduğu hallerde, veya meme içinde tümörün  birden fazla odak halinde bulunduğu (mültisentrik tümör) durumlarda meme cildi ve meme başı korunarak meme dokusu boşaltılmakta , meme içine silikon implant yerleştirilerek , hem meme kanseri tedavi edilmekte hem de kabul edilebilir estetik görünüm sağlanabilmektedir.Daha ileri evrelerde aynı şekilde meme başı ve meme cildinin korunup,  implant (silikon) uygulanarak  ameliyat mümkün olabilmektedir."

SARIYER POSTA