Sarıyer'in 2022 tahmini bütçesi Meclis'ten geçti

Sarıyer Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla yüzde 29.7 artırılan bütçe, belediye meclisinden oy çokluğu geçti.

Sarıyer'in 2022 tahmini bütçesi Meclis'ten geçti

Sarıyer Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla yüzde 29.7 artırılan bütçe, belediye meclisinden oy çokluğu geçti.

08 Ekim 2021 Cuma 09:26
362 Okunma
Sarıyer'in 2022 tahmini bütçesi Meclis'ten geçti

Sarıyer Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla yüzde 29.7 artırılan bütçe, belediye meclisinden oy çokluğu geçti.

Meclisin gündeminde 2022-2023-2024 yılları bütçe tasarısı yer aldı. 2021 yılında 530 milyon 561 bin TL olan tahmini bütçe yedek ödenekle birlikte yüzde 29.7 artırarak 688 milyon 269 bin TL olarak belirlendi. Bütçe tasarısı İBB Meclisi'nden geçmesi halinde yürürlüğe girecek.

Önemli bütçe harcandığını belirtti

Bütçe ile alakalı bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediyelerin de hükümet kadar Covid-19 salgını, orman yangınları ve sel felaketleri ile mücadele edip önemli bütçe harcandığını belirtti. 2009-2020 yılları arasında, gelir ve gider kalemlerine bakıldığında, yıllara göre tahmini bütçe içindeki gerçekleşme oranlarının giderek artan bir tutarlılık gösterdiğine dikkat çekti.

Şükrü Genç'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hangi fiyatlarla karşılaşacağımızı kestirememekteyiz"

Belediyelerin hizmet çeşitliliğinin arttığını fakat gelir kaynaklarında bir gelişme olmadığını söyleyen Genç, "Ülkemizde Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili merkezi hükümetin mücadele ettiği kadar, belediyelerin de bu mücadelede aktif olarak yer aldığı ve bütçelerinin önemli bir kısmını, salgınla mücadeleye ayrıldığı görülmüştür. Bu süreçte, belediyelerdeki hizmet çeşitliliğinin artmasına rağmen, gelir kaynaklarında aynı oranda bir gelişme görülmemiştir. Diğer taraftan, önümüzdeki yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de sürekli artan enerji maliyetleri ve tedarikindeki riskler, iklim değişikliğinin getirdiği gıda üretimi yetersizlikleri vs. gibi küresel sorunlar, ülkemizi doğrudan etkileyeceğinden, üretime yönelik mal ve malzeme alımlarında, gıda teminlerinde, hangi fiyatlarla karşılaşacağımızı kestirememekteyiz. Tahmini bütçelerin gerçeğe yakın tahmin edilebilmesi için, gelecek ve içinde bulunduğumuz zaman aylığındaki enflasyon, büyüme, işsizlik, döviz kuru vs. gibi istatistiksel verilerin güvenilir ve tutarlı olması önem arz etmektedir.

"Maksimum yatırım, tasarruf ve hizmet"

Ekonomik belirsizliklerin çokluğunda, 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçelerini, zamanın ruhuna, yani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlarımızın önemi ve önceliklerimiz doğrultusunda maksimum yatırım, maksimum tasarruf, maksimum hizmet anlayışımız çerçevesinde gerçeğe en yakın olabilecek bir şekilde hazırlanmasına gayret gösterilmiştir.

"Her kuruşun hesabı belediye meclisinde verilmektedir"

Bildiği üzere, her yıl için hazırlanan tahmini bütçeler takip eden yıl içinde Faaliyet Raporu ve Bütçe Kesin Hesabı marifetiyle, belediye meclisine sunulmaktadır. Her yılın bir önceki yıllara göre kıyaslamaları, ölçme ve değerlendirmeleri yapılarak, yasaların tanımladığı şekilde. Faaliyet Raporlarında ve Bütçe Kesin Hesaplarında her bir harcama kalemi açık ve net olarak belirtilerek ve harcanan her kuruşun hesabı belediye meclisinde verilmektedir. Bu bağlamda, 2009-2020 yılları arasında, gelir ve gider kalemlerine bakıldığında, yıllara göre tahmini bütçe içindeki gerçekleşme oranları giderek artan bir tutarlılık göstermektedir. Son 5 yıla bakıldığında bu oran yüzde 90'ların üzerindedir. Belediyeyi devir aldığımız 2009 yılında 110 milyon TL olan tahmini bütçeyi, gelir-gider bütçesiyle orantılı olarak yaklaşık yüzde 600 oranında arttırmış olmamız, bu zaman kadar yaptıklarımızın bir başarısıdır.

"Tahmini bütçemizi yedek ödenekle birlikte yüzde 29.7 artırdık"

“2022-2023-2024 yılları tahmini bütçelerini hazırlarken, denk bütçe yapmaya özen gösterilmiştir. Tahmini bütçeyle gelir-gider arasındaki denklik, tahmini bütçe hazırlanırken ihtiyaçların doğru tespit edilmesinin bir sonucudur. Bu noktadan hareketle, 2022 yılı için müdürlüklerimizin talep ettiği gider bütçesi toplamı; 644.269.000 TL olmasına rağmen, öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olarak, doğabilecek riskleri en aza indirebilmek için 44.000.000 TL yedek ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 530.561.000 TL olan tahmini bütçemizi yedek ödenekle birlikte yüzde 29.7 artırarak 688.269.000 TL olarak belirlemiş olduk. En önemlisi, son 4 yılda herhangi bir borçlanma yapmadığımız gibi 2022 tahmini bütçesinde de herhangi bir borçlanma ön görülmemektedir. Tahmini gider bütçesinin detaylarına baktığımızda, bütçenin yüzde 55.24'ne tekabül eden 380.232.000-TL'nin personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Bu rakamın çerisinde, belediye çalışanlarının tamamının maaşı ve SSK Prim giderleri bulunmaktadır.

"Vergi ödeme alışkanlığı azalıyor"

Son 5 yılda gerçekleşen, enflasyon oranlarını alt alta topladığımızda yüzde 78.66 olan enflasyon, çalışanlarımızın ücretlerinde önemli kayıplara neden olmuştur. 2022 yılı tahmini bütçesinde ücretlerdeki kayıplar kısmen de olsa telafi edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, belediye şirketi yoluyla temin edilen personellerin sendikalaşması, memurların ve sözleşmeli personellerin maaşlarındaki iyileştirmelerin getireceği maliyetler personel giderlerinin yükselmesine neden olmuştur. Özellikle son 5 yılda ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların çoğalarak artması, hükümet tarafından sıkça çıkarılan vergi afları ve yapılandırmalar, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarını azaltmaktadır. Ayrıca, banka reel faiz oranlarının ve dolar kuru artışlarının emlak vergisi gecikme zammı oranlarından yüksek olması mükelleflerin vergi ödememe tercihlerinde etkili olmaktadır. Netice itibariyle, geçen 12 yılda, maddi olanaklarımızla, yani gelir ve gider kaynaklarımızla planladığımız hedefler arasındaki bağı gerçekçi bir şekilde tespit ederek, Sarıyer halkının, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarının, gelecek yıllarda da devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur."

AK Parti'den ret oyu

AK Parti Meclis Üyesi Salim Kain, "Sarıyer Belediye’mizin tahmini bütçesi için buradan 1 saat konuşsak bu olumsuz tabloyu anlatmaya yetmez. Ben bu bütçe ile alakalı konuşmama bir slogan ile devam etmek istiyorum. “Hem yatırım yok, hem borcumuz çok. Genel hatlarıyla ben rakamlara çok değinmeyeceğim.

2022 performans programının kitapçığının yedinci sayfasında Belediye Başkanı Şükrü Genç sunum yazısında şöyle diyor: “Sarıyer’e en verimli şekilde hizmet sunabilmek ve kentlilik bilincini oluşturmak için 2009 yılında hazırladığımız Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’mızın güncelleme çalışmalarının da sonuna yaklaştık. Yıl olmuş 2021 ve Belediye’miz hala daha 2009 yılında hazırlanan ‘Planı güncelleme çalışmalarının sonuna yaklaştık" diyor. Bizler bu konuşmaları hazırlarken, siyaset yapmadan, Sarıyer Belediyesi’nin hazırlamış olduğu kitaptan yararlanıyoruz. Her ne kadar rakamlara değinmeyeceğim desem de birkaç çarpıcı ve tutarsız rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediyemiz son 5 yılda araç kiralamaya 200 Milyon Türk Lirası ödeme yapmış durumda. Ortalama araç fiyatlarına baktığımızda yaklaşık bu rakamlara araç satın alınsaydı bin araçlık araç filomuz olurdu. 688 Milyon TL olan bütçede 1 Milyara yaklaşan borç içinde aktifimizde 200 Milyon TL’lik araç yer alırdı ve borcumuzun 4'te 1’ini karşılamış olurdu.

Bütçe arttıkça harcamalar daha hızlı artıyor. Hayali gelir rakamlarıyla bu bütçenin denk bütçe olmayacağı şimdiden görünüyor. Diğer kalem adı altında yapılan hesapsız harcamalar, ihalesiz direkt alım yoluyla alınan mal ve hizmetler gelirlerin hesapsızca harcandığını ortaya koymaktadır. Son 7 yılda bu kadar artan bütçe rakamları içinde yıllık yüzde 10 tasarruf yapılsaydı şuan belediyemizin 1 milyara yaklaşan borcu olmazdı. 3-4 yıl önce bina yapılıyordu, şuan yapılan bir bina olmamasına rağmen bu konuda harcamalar yine devam etmektedir.

Belediyemiz danışmanlara ödenen ücretler dışında danışmanlara danışmak için 1 Milyon TL bütçe ayırmış. Spor ile ilgili bütçeye 2 Milyon TL daha ayrılmış olsaydı, daha fazla Sarıyerli genç de bundan faydalanmış olabilirdi. Buradan bir teklifte bulunuyorum. Bizim Meclis Üyelerimizin içinde konusunda uzman arkadaşlarımız bulunuyor. Hukuk konusunda uzman Avukat Serkan Bey, maliye konusunda uzman Mali Müşavir Ergin Bey, otomotiv sektöründe uzman Şeref Bey, imar konusunda çok deneyimli Saim Bey, spor ile ilgili branşlarda Sarıyer’imizin çok önemli değeri Altay Hocamız var. Bizlere danışırsanız biz bu danışmanlık hizmetleri için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

Birkaç rakam da Sarıyer, Kağıthane, Şişli ve Beykoz Belediyeleri’nden örnekler vermek istiyorum. Metre karelere baktığımızda Sarıyer 174 km2, Kağıthane 16 km2, Şişli 11 km2 ve Beykoz 239 km2’dir. Fen İşleri’ne bizim Belediyemiz 46 Milyon TL ayırırken; Kağıthane Belediyesi 184 Milyon TL, Şişli 118 Milyon TL, Beykoz 137 Milyon TL ayırıyor. Fen İşleri’ne 46 Milyon TL ayıran belediyemiz, destek hizmetlerine 165 Milyon TL ayırıyor. Aynı konuda Kağıthane Belediyesi 96 Milyon TL, Şişli Belediyesi 56 Milyon TL, Beykoz Belediyesi 78 Milyon TL ayırmış. Özel kaleme 12,5 Milyon TL ayırmışız. Kağıthane Belediyesi 6 Milyon TL, Şişli Belediyesi 5 Milyon TL, Beykoz Belediyesi 4 Milyon TL ayırmış. Temizlik işleri için 157 Milyon TL ayırmışız. Kağıthane Belediyesi 91 Milyon TL, Şişli Belediyesi 168 Milyon TL, Beykoz Belediyesi 93 Milyon TL ayırmış. Sonuç olarak CHP Belediyeleri yatırım dışındaki harcama kalemlerinde birbirleri ile yarışmaktadırlar. Araştırma ve Geliştirme diye bir kalemimiz var. 12,7 Milyon TL ayırmışız. Kağıthane, Şişli, Beykoz ne kadar bütçe ayırmış biliyor musunuz? 0 TL! Çarpıcı bir örnek daha! Plan ve proje Müdürlüğümüz sıfır TL bütçe ayırmış. Kağıthane Belediyesi 1,38 Milyon TL, Şişli Belediyesi 6 Milyon TL, Beykoz Belediyesi 16 Milyon TL ayırmış.

Sonuç olarak hiçbir vizyonu olmayan, tamamen harcama ve borçlanmaya odaklı, Sarıyer’in geleceğini karartan, 2022 performans programı ile ilgili maddeye Ak Parti grubu olarak ret oyu vereceğimizi ifade ediyorum."

SARIYER POSTA


Son Güncelleme: 08.10.2021 15:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol