İmar Barışı'na ilişkin olarak, Sarıyer'de flaş bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, Sarıyer Belediyesi ile birlikte İstanbul Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne resmi bir yazı iletti. Buna göre, İmar Barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgesi ile iptal edilen yıkımların Boğaziçi Kanunu'nu kapsamadığı vurgulandı. 

Sarıyer Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu'nun 13. maddesinde kaçak yapılar hakkında alınan yıkım kararlarının iptaline dair ifade bulunmaması üzerine görüş talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü de talep edilen yazıyı Sarıyer Belediyesi'ne gönderdi. Söz konusu yazıda; “Ruhsatsız / ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca verilen yıkım kararları 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16’ıncı maddesi kapsamında kalmadığından aksine bir yargı kararı bulunmadıkça iptal edilmeyeceği ve 2960 sayılı kanun kapsamında verilen yıkım kararları doğrultusunda idaresince yıkım işlemlerine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu görüşler de yapı kayıt belgesi alınmasına rağmen, çok sayıda gecekondu için alınan yıkım kararının devam edeceğini ortaya koyuyor. 

(Kaynak: Sarıyer Manşet)