Yüz binlerce esnafa vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar her kesimi kapsıyor. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek. Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek.

Yüz binlerce esnafa vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar her kesimi kapsıyor. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek. Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek.

Levent Pehlivanoğlu
Levent Pehlivanoğlu
13 Mart 2021 Cumartesi 10:18
70 Okunma
Yüz binlerce esnafa vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar her kesimi kapsıyor. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek. Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek.

Türkiye ekonomisinde çıtayı yükseltecek reform paketiyle enflasyonla mücadeleye devam edilecek. Cari açığı azaltıcı önlemler devreye girecek. Kamuda kemer sıkılacak. Tasarruf tedbirleri devreye alınacak.

Taşıta sınır, yardımlara düzen

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

Dijital vergi dairesi geliyor

Vergi Usul Kanunu güncellenecek. 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" kurulacak. "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi iade incelemeleri süreleri kısaltılacak.

Borçlanmada TL'ye ağırlık verilecek

Türkiye'nin kur şoklarına karşı daha sağlam yapıda durması için borçlanmada sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

İki yeni başkanlık kuruluyor

Cari açıkla mücadelede önemli adımlar atılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.Fiyat istikrarı komitesi

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek; dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Gıda fiyatlarında dalgalanmayı önlemek için Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak. Gıda Bankacılığı cazip hale getirilecek. Hal Yasası Meclis'e sunulacak.

SARIYER POSTA GAZETESİ


Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol