Marka Uzmanı Özlem İşler ile sektör üzerine

Marka Uzmanı Özlem İşler ile sektör üzerine

17 Mart 2016 Perşembe 18:27
5782 Okunma
Marka Uzmanı Özlem İşler ile sektör üzerine
Markaların var olma savaşında reklamın önemini Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Levent Pehlivanoğlu ile paylaşan PENTA PR ın kurucusu Marka Uzmanı Özlem İşler, sektörde gelişmeleri ve olmazsa olmazları paylaştı.

PR nedir hayatımıza yeni giren bu kavramı bize biraz açıklarmısınız…

Kimimize göre çok yeni bir iş alanı olan PR, doğru kişiler tarafından yürütülürse, markaya değer katan, itibarını yükselten bir çalışmadır. Marka mesajının; doğru hedef kitleye, doğru zaman ve mecralarda anlatılmasını sağlayan iletişim çalışmalarına PR (Public Relations) adını veriyoruz. PR, görüş ve davranışları etkileyerek, marka/kurum veya kişi kimliği üzerine bir anlayış yaratan ve algılamaya sahip çıkan bir ilişkiler zinciridir. Kurumların amaçları doğrultusunda, kendileri için geliştirdiği tanıtımın, kamuoyu tarafından aynı biçimde algılanmasını sağlayacak faaliyetler bütünüdür, ayrıcalıklı bir yönetim görevidir. Yürütülecek bu çalışmalarla ilgili en hızlı ve efektif olarak dönüş alma yolu medyadır. Medyayı doğru kullanmak ve yönetmek önemlidir. “PR” geliştirdiği stratejiler, uyguladığı teknikler, yapmış olduğu çalışmalar ile kurumların ve kişilerin, fikirlerini ve hizmetlerini sundukları topluluklar ile devamlı iletişim içinde olmasını sağlar

2 fFirmalar, PR çalışmalarında neye dikkat etmelidir

PR bir takım zincir argümanların doğru çalışmasıyla ortaya çıkar… PR ın başarısı iletişim zincirlerindeki diğer argümanlardan olan Satış, Pazarlama, Reklam ve iletişim in doğru kurgulanmasıyla doğru orantılıdır. önemli olan, tanıtımı ve kurum kimliğini yansıtacak olan stratejinin baştan doğru çizilmesidir. Bu nedenle PR firmalarında beyin takımı dediğimiz ekip önemlidir. PR dediğimiz sadece kitle iletişim araçlarından en hızlısı olan medyaya ürün ile ilgili bir bilgi bülteni geçip basını bilgilendirmekten geçmiyor. Herhangi bir alt yapısı olmayan sadece günü kurtarmaya yarayan bu çalışma ürüne yarardan çok uzun vadede zarar getirecektir. Doğrusu baştan elimizde ki ürünü iyi tanımaktan ürünün hedef kitlesine ve uzun vadede kendini konumlandırmak istediği pazara ve pazardaki yerine yönelik stratejik bir iletişim planının oluşturulmasından geçmektedir. Bu gün haberi yazıp basına servis etmek ve sonrasında firmanın hedef kitlesine uygun olmayan mecralarda haberin çıkması firmanın PR ı oldu demek değildir bu çalışma olayları fazlasıyla basite indirgemek olacağı gibi kalıcı olmayan gelip geçici bir çalışma olacaktır

PR işinin incelikleri nelerdir

PR yapılacak ürünü yakından tanımak içselleştirebilmek inanmak ve özelliklerine ve tüm aşamalarına hakim olmak önemlidir. öne çıkacak fark yaratacak özelliklerini belirlemek, rakipler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ayrıca bir diğer önemli konu ise ürünü kamuoyuna anlatacak doğru basın sözcüsü belirlenmesi… Ürünün sahibi, yönetim kurulu başkanı basın sözcüsü olacak diye genel bir kural vardır. Ancak bu çoğu zaman istenen sonucu vermeyebilir. Önemli olan konuya tamamen hakim ürünün gelişim süreçlerini yakından bilen ürünün özelliklerini, hedef kitleye yönelik avantajlarını öne çıkaracak bulunduğu pazardaki aynı kategoride ki rakiplerinden üstün olduğu yönlerini doğru analiz edebilen ve tüm bilgileri doğru harmanlayıp akıcı bir dille anlatabilen karşı tarafta anlattıklarıyla güven duygusu uyandırabilecek kişilerin basın sözcüsü olması yönündedir.

Bilgi ve donanım bu meslekte ne kadar önemli…

PR işi bilgi işidir Bilgi ise son derece kıymetlidir. Gündemi bilmeyen sektörü tanımayan okumayan araştırmayan bilgileri doğru analiz edemeyen ürünün pazarıyla ilgili haber çalışması yapacak basını tanımayan ve kamuoyunun hassasiyetlerini bilmeyen kişiler PR yapamaz.. PR tecrübe işidir. Mevcut bilgileri doğru harmanlamak ve uygun bir strateji geliştirmek İletişimcinin tecrübesiyle ortaya çıkar.  PR uzun soluklu yürütülmesi, her bir aşaması dikkatle çalışması gereken bir yönetim şeklidir. Başarı ancak uzun soluklu aşama aşama ürünü kamuoyuna tanıtmak fark yaratan unsurlarını belli bir iletişim stratejisi çerçevesinde ortaya çıkarmak, kamuoyunda güven duygusu yaratmak ve ürün sadakati yaratmaktan geçer Ürüne değer katmak marka yaratmak zaman alır zamanı doğru kullanmak önemlidir. Unutulmaması gereken bir nokta vardır ki pazarda tek değilsiniz. Bu nedenle PR ınızı yürütecek kişinin ya da kurumun ürününüzü basın temsilcilerine de doğru yansıtması gerekmektedir. Çalışma süreklilik ister, basın temsilcilerinin doğru bilgilendirilmesi önemlidir onların markayı tanıması kamuoyuna bu bilgileri taşırken öne çıkartmaya çalıştığınız özellikleriyle yansıtmalarına vesile olacaktır.

Markaların var olma savaşı hakkında ne söylemek istersiniz..

Markalaşma uzun yorucu emek isteyen kontrollü ilerlemesi gereken önemli bir yolculuktur. Bu yolculukta amaç zoru başarmak ve kamuoyu nezdinde bir değer elde etmektir. Günümüzde bu algıyı yönetebilmek için bir takım argümanlar kullanılıyor Satış-Pazarlama-Reklam-PR çalışmaları markaların yürüteceği iletişim stratejisinin birer halkası olarak olmazsa olmazlarıdır Bu son derece önemli olan argümanlar işin ehli kişiler tarafından yapılmadığı sürece markaya yarardan çok zarar gelmektedir. İletişim çalışmalarında önemli olan marka yı doğru anlatabilmek için doğru anlamaktır hedef kitlenin istediği mesajı doğru zamanda doğru mecralarda sunmak gerekiyor. Pazarın üst sıralarını marka gücünü ispatlamış ürünlerin kaptığını varsayarsak markalaşma önemlidir bunun için de istikrar önemlidir marka olmak kadar onun sürdürülebilirliliği de aynı zamanda önemlidir. Tüketim toplumu olarak her şeyi hızlıca tükettiğimiz göz önüne alınırsa önemli olan markalaşmak olduğu kadar markayı korumaktan geçiyor Markalaşmak Sadık müşteri getirmektedir. Farkındalık yaratmak öncü pazarlama faaliyetleri yaratmak pazarda farkını ortaya koymak markaları güçlendiren unsurlardır Bu serüveni doğru kurgulayabilmek yöneticilerin başarısı olaylara bakış açısı ile doğru orantılıdır. Artık her şey keşfedildi her şey denendi demeden kendi yolumuzda farkındalıklarımızla ön plana çıkmalıyız aynı pazarda farklı kategoriler geliştirmek gerek. Markalaşma da temel unsur, aslında farklılaşmada yatıyor bir ürünü alırken algınız size ne söylüyor verdiği mesaj önemli… Markalar artık o algıya yönelik mesajlar veriyor genele değil kişiye özel çalışmalar yapılıyor artık bireylerin temel ihtiyaçları göz önüne alınıyor onların önceliklerine göre verilmek istenen mesajı hedef kitleye taşıyacak doğru kelime, pazarlanacak ürünü zirveye çıkarıyor

Bir markanın hedef kitleye ulaşmasının yolları nelerdir

İki pazarlama yolu vardır. Kitle iletişim araçlarından PR ve reklamı kullanmak… PR’da iyi olduğunuzu siz söylemezsiniz yapılan çalışmaların sonucunda hedef kitleniz sizin iyi olduğunuzu sizin adınıza söyler. Reklam da ise iyi olduğunuzu marka, kendi söyler.

Reklam dediğimiz kavramı da bize biraz açarmısınız …

Bir mal, ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı, çeşitli iletişim araçlarında hedef kitlelere tanıtmak için yapılan planlama ve eylemlerin tümüdür. Tek taraflı ve bütçelidir. Şirketin aktivitelerini, amacını aktarır. Tüketicilere mal, ürün, hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden, nasıl, hangi fiyatlara alınabileceği hakkında bilgi verir, tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için yol gösterir. Markaların ve ürünlerin pazar payını arttırmasında, marka değerlerinin yükselmesinde, yeni üretim politikalarının tespitinde ve yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli bir etkendir. Markalar pazarlarını  korumak ve pazar  paylarını artırabilmek için halkın düşünceleri  konusunda duyarlı  olmak durumundalar. Markanızın değeri, hedef kitlenizin sizi algıladığı kadardır. Bu nedenle hedef kitleniz üzerinde olumlu bir algı oluşturmak, başarıya ulaşma yolunda en önemli stratejilerinizinden biri olmalı.

Reklam hazırlanırken uygulanacak yöntemler neler olmalıdır…

Reklam çalışmalarında en çok uygulanan yöntemlerin başında kamuoyunun yakından tanıdığı bir ünlüyü görsellerde kullanmak gelir. Dikkat çekici, hatırlanması kolaydır. Önemli olan ise, marka imajının, görselde kullanılan ünlü imajının altında ezilmemesi ve ünlünün imajı ile marka imajının örtüşüyor olabilmesidir. Bu nedenle bir reklamda kullanılacak ünlü, her zaman o reklam için doğru ünlü olduğu anlamına gelmez. Markaların kullanacakları ünlüyü pazarda ki konumuna, hedef kitlesinin beğenisine ve beklentisine, ünlü kişinin toplum tarafından nasıl algılandığına, popülaritesine, güven yaratıp yaratmayacağına göre değerlendirmesi gerekir. Kullanılacak ünlü, marka değerine maksimum katkı sağlamalıdır. Reklam görsellerinde kamuoyunun bildiği ve sevdiği bir müziği reklam müziği olarak kullanmak da yine sık kullanılan bir yöntemdir. Sözlerini değiştirip, marka ile örtüşür hale getirmek, yeni bir reklam müziği yaratmaktan daha hızlı ve daha kolay bir yöntemdir. Markanın algısına uygun düşen bir müzik, yeni hazırlanacak bir reklam müziğinden daha hızlı ve efektif dönüş sağlayabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de kolay, anlaşılabilir ve net mesaj veren sözlerle uyarlama yapılmasıdır. Aksi taktirde,  kamuoyunun sevdiği ve herkesin hatırladığı bu müzikleri markaya yönelik değiştirmek, yarardan çok zarar getirebilir. Yaratıcı reklam yapmak ancak içinde yaşadığı toplumu iyi tanıyan, marka hakkında tüm bilgilere vakıf, verilmek istenen mesajı iyi özümsemiş, genel kültürü yüksek, araştıran ve öğrenen donanımlı reklamcılarla mümkündür. Günümüzde reklam üzerine sektörde hızlı bir döngü var. Alanlarında eğitim alan ve markaya yönelik reklam görseli hazırlayacak olan kişiler, bu konuda yeteri kadar donatmaz ve donatılmazsa fark yaratır yeni bir reklam ortaya çıkması mümkün olamayabilir. Bu noktada en çok uygulanan yöntemlerden birisi de yabancı reklamlardan esinlenmektir. Yurtdışında hazırlanan ve yayınlanan reklamlar, bu konuda uzman donanımlı kişiler, markaya yönelik reklam hazırlama süreçlerinde araştırmalar yapıp, sektör hakkında yeteri kadar donanıma sahip olduktan sonra reklam üzerine görselleri hazırlamaktadır. Ülkemizde yaratım süreci çoğu zaman yeteri kadar zaman, mekan, firma sahibinin vizyonu, ayrılan bütçe gibi unsurlardan kaynaklı olarak efektif bir dönüş almaya olanak sağlamaz. Bu nedenle hazır, kullanılmış ve sonuç alınmış, yabancı reklamlardan esinlenmek, reklam çalışmalarında kullanılan bir yöntemlerden biridir. Her ülkenin kendine ait dinamikleri vardır. Gelenekleri görenekleri, yaşam tarzları, beklentileri, hassasiyetleri farklıdır. Esinlenmeler yapılırken bu dinamikleri gözetmeden hazırlanan reklamlar markaya beklenen efektif dönüşü sağlamayacaktır. Bir reklamın başarıya ulaşması için sade, yalın, derinliği olan, mesajını net ve anlaşılabilir bir dille veren, yaratıcı, akılda kalıcı olması gerekir. Vurgulanmak istenen unsur bir görsel ise görsel yazıya göre daha büyük ölçekte yer almalı, mesaj ise okunabilir, doğrudan ya da dolaylı olarak anlaşılabilir, kısa ve net olarak yazılmalıdır. Basılı mecrada uygulanacak bir reklam çalışmasında; yazı, görselin vuruculuğunun yanında kaybolmamalıdır. Mesaj anlaşabilmelidir. Hazırlanan reklam çalışması bir tanıtım filmi ise bu reklamda kullanılan görüntüler kadar arka planda kullanılan ses de önemlidir. Fon müziği olarak kullanılacak müzikte ki kelimeler kolay, tekrarlanabilir, anlaşılabilir ve markanın mesajına yönelik kelimelerden oluşmalıdır. Bir metin okunuyorsa, okuyacak kişinin, ses tonu, okuyuş şekli, vurguları yerinde ve zamanında olmalı mesaj anlaşılabilmeli, kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Okuyan kişinin ses tonu, güven ve güç unsurlarını içinde barındırmalı, markanın imajına uygun olmalı, sesiyle bu hissiyatı karşı tarafa verebilmelidir. Fark yaratabilmek için güçlü bir marka imajı şarttır. Ürün ve hizmetiyle; günümüzün gelişen dünyasında, müşteri memnuniyetinde, toplumsal sorumluluk ve kalitede ortaya “fark” koyabilen, farklı kitleleri, farklı kültürleri ortak paydada buluşturabilen, fark etmediğimiz değerleri fark edilir kılmayı başarabilen markalar fark yaratacaktır.

www.pentapr.com Bilgi Tel: 0212 211 17 22


Son Güncelleme: 17.03.2016 18:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol