AK Parti Meclis Üyesi Özbalta belediye başkanı olmanın kitabını yazdı..!

logo

AK Parti Meclis Üyesi Özbalta belediye başkanı olmanın kitabını yazdı..!

AK Parti Meclis Üyesi Özbalta belediye başkanı olmanın kitabını yazdı..!

AAAAK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Cemil Özbalta, belediye başkan aday adaylarına çıktıkları yolda kılavuz olacak bir kitapçık hazırladı. ‘NASIL BİR SARIYER NASIL BİR BAŞKAN?’ adını verdiği kitapçığını yayınlamadan önce Sarıyer Posta aracılığıyla kamuoyu ile paylaşan Özbalta, başkan olacak kişinin özelliklerini sıraladı.

Sarıyer Posta bürosunu ziyaret edip, haber Müdürü Tuncay Dağlı ile sohbet eden Özbalta, gerçekleştirdiği çalışma ile ilgili bilgi verdi.

Özbalta yerel siyasetçiler için önemli bir kaynak teşkil edecek olan kitapçığının önsözünde ise, “Sarıyer’de belediye başkanı olacak kişinin öncelikle, Sarıyer’in potansiyellerinin farkında olması ve bu potansiyele uygun özgün projeler geliştirmesi gerekmektedir” diyerek şunları söyledi:

“Belediye başkanlığı gibi hizmet makamlarına talip olanlar, toplumsal Bmenfaatlerin gerçekleşmesi için zamanında görevinden ayrılmayı ve görevi gençlere devretmeyi bir sorumluluk olarak görmelidir. Siyasetçi hedef sınırlarını bilmeli ve siyaseti sıçrama tahtası olarak görmemelidir. Sarıyer için mega-projeleri olan ve projelerin takipçisi olan, sempatik ve halkla iyi konuşan ve öğrenmeye ve gelişime açık, araştıran ve inceleyen, ekonomik gelişme ve ilerlemeye önem veren, ticaret alanının önünü açan, takım çalışmasını bilen, yönetim kabiliyeti yüksek, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelliler için projeleri olan, bilgili ve birikimli, sorunlarla doğrudan ilgilenen ve çözen, milli toplumsal ve yerel menfaatlere duyarlı, kamusal yararların ayrımının bilincinde, temsil yeteneği ve iletişimi güçlü, halkın içinden gelen mütevazi, dürüst ve ahlaklı, cesur ve sebatkar, eleştiriye açık, şeffaflığa ve hesap verme sorumluluğuna sahip, siyasi duruşu olan fakat tüm toplumu kucaklayan, Sarıyer’i  bölgesel kalkınmanın örneği kılan, Sarıyer adını markalaştıran, zamanı gelince ayrılmasını bilen bir başkan istiyoruz.”4

“TÜRKİYE’NİN DAVOS’U OLMASI GEREKEN SARIYER’İMİZ SIRADAN BİR YER OLMAYA DOĞRU GİTMEKTEDİR”

Cemil Özbalta kitapçığının önsözünde ise düşünce ve görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Sarıyer, iki çevresi deniz ile kaplı, Osmanlı döneminde itina ile korunmuş, bugünlere gelmiş Sarıyer’imizi nasıl bir gelecek beklediğini ve nasıl şekilleneceğini şimdiden tahmin edemeyiz. Sarıyer, denize kucak açmış, yeşili ve ormanı ile donanmıştır. Doğamızı, kimliksiz beton yığınları ile yarınlara bırakılmak üzere bizlere emanet edilen güzelim Sarıyer’i şimdiden, yaşanmaz hale getiriyoruz. Bulunduğu yer itibariyle, Türkiye’nin Davos’u olması gereken Sarıyer’imiz sıradan bir yer olmaya doğru gitmektedir. Sarıyer’imizin sahip olduğu potansiyelle geleceğe hazırlamak ve geleceğin Sarıyer’ini bugünlerden düşünmek tasarlamak zorundayız. Böyle bir yaşamın sırrı, her türlü dini inanca ve mezhebe sahip insanlarla hoş görü ve kardeşlik bağlarını oluşturmaktan geçmektedir. Sarıyer’in, bu değerlerini yeniden kazandırmak ancak bu vizyona sahip, yerel değerlerin bilincinde, SARIYER SEVDALISI ve “lider” vasfına sahip belediye başkanı ile mümkün olacaktır. Yaklaşan yerel seçimler bu bakımdan Sarıyer’in geleceği için büyük bir fırsatı ve kritik bir tarihi temsil etmektedir. Bu kitapçık, “Geleceğin Sarıyer’i” için şekillenmesine katkı sağlamak amaçlı hazırlanmıştır. Bu kitapçığı her duyarlı Sarıyerli’nin dikkate alması gerektiğine inanıyor Sarıyer’e sahip çıkma adına sizlerle paylaşıyorum.”

2NASIL BİR SARIYER!

Modern Kent görünümünde Şehirleşen Bir Sarıyer!

Sarıyer’in ve bölgemizin arazi yapısı bilinen bir gerçektir. Sarıyer’in, mevcut durumdaki deniz kenarı boyunca uzanan dar bir koridora sıkışıp kalması, kentin sağlıklı kentleşmesinin ve büyümesinin de önündeki en önemli engeldir. Son senelerde Sarıyer’in büyümesi, kamuoyunda “tüneller ” olarak ifade edilen yolun yanı sıra, kentin kuzeye doğru açılması ve Cendere’den orman içinden Sarıyer’e yeni yolun açılması ile Sarıyer’in trafiğinin rahatlaması ve ulaşımın sağlanması acısından, yeni dönemde Sarıyer Belediyesi projelerinde bu konuya öncelikli yer verilmelidir.

Bu kapsamda;

-Konut öncelikli olarak yeni yerleşim alanlarının düzenlenmesi, Maslak, Ayazağa, ve cendere havzasında, ticaret ve sanayi alanları ve ulaşım ağı bir bütün olarak sorunların giderilmesi.

-Plan kapsamında yeniden irdelenerek, yeni kentsel alanlar oluşturacak imar planıyla bütünleşik planlama Sarıyer belediyesi tarafından hazırlanıp Cevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulup ortak projeler yapılmalıdır.

-Kamusal alanlarla beraber, arsa-arazi düzenlenmesi uygulanarak herkesin mevcut mülkiyet hakkının korunması sağlanmalıdır.tok5

Kentsel – Yerinde Dönüşümünü Gerçekleştiren Bir Sarıyer!

Sarıyer’in coğrafi yapısı gereği yerleşim alanlarının çok kısıtlı olması, kentin gelişimi kadar, tarihi değerlerinin ortaya çıkarılmasını da zorlaştırmaktadır. Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Sarıyer’in kent içindeki çarpık yapılaşmasının ortadan kaldırılması, imar problemlerinin çözülmesi ve daha modern bir kent görümüne kavuşturulması mümkün olacaktır. Sarıyer DERBENT MAHALLESİ’NDE uygulanmaya çalışılan kentsel dönüşüm projeleri kentin birçok kesiminde de kapsamlı bir yaklaşımla uygulanmalıdır.

Bu kapsamda;

-Sarıyer’in mahalleleri ve dışında kalan alanlar için bütünleşik hazırlanan imar planlarında, Arsa-Arazi Düzenlemesi çalışmalarının uygulanabilmesine olanak sağlayacak genişlikte, Kentsel Dönüşüm Projeleri için çalışma alanları belirlenmelidir.

-Bu kapsamda, öncelikli olarak Derbent, Pınar, Poligon, FSM, Baltalimanı, Hisar, Reşitpaşa, Emirgan, Ferahevler, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT, Kazimkarabekir, Kocataş, Maden, Rumelikavağı, Ayazağa, Huzur, Mahalleleri gibi yerleşim yerlerinde Arsa-Arazi Düzenleme çalışmaları uygulanarak, hak sahibi kişilerin hakları korunarak yerinde dönüşüm alanları sağlanmalıdır.

-Yeni bir kentsel – yerinde dönüşüm alanı olarak, İlk çalışma, en uygun ve öncelikli isteyen mahalle halkı ve parsel sahiplerinden başlanmalıdır.

-Kentsel Dönüşüm Projeleri ile sosyal sorunlara daha sağlıklı ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Uygulamanın gerçekleştirileceği alanlarda sosyal yapıyı dikkate alan bir planlama ile çarpık yapılaşmanın oluşumu engellenmelidir.

-Daha modern bir kent altyapısı oluşturularak, kent içine sıkışmış tarihi yapılar ortaya çıkarılarak, tarihi değere sahip kentsel varlıklar korunarak, turizme kazandırılmalıdır.

Kıyısal Dönüşümünü ve Denizle Barışı Sağlamış Bir Sarıyer!

Sarıyer, deniz ilçesi olmasına rağmen adeta denize küskün bir gelişim ve yaşam göstermektedir. Tespitlerime göre halkın yüzde yetmişi deniz kenarına olmasına rağmen denizle ilişiğini kesmiştir. Geçim kaynağı olan balıkçılık zayıflamış ve Kilyos ve diğer sahil köylerinde balık çiftlikleri kurulamamış.

Kıyı kullanımında, Turizme ve sahil plajlarına yeteri kadar yer verilememiştir.

Sarıyer’in, balıkçılık ve deniz turizmine yeni açılımlar sağlayacak yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Bu kapsamda;

-Sarıyer’in sahil kesimi, yeniden düzenlenmeli Sarıyer ve İstanbul halkının deniz ile buluşması sağlanmalıdır.

-Bu potansiyelin kazandırılması ve kıyı turizminin canlandırılması için,  etkin bir kıyı planlaması yapılmalı ve bütünleşik kent planlarıyla ilişkili olmalıdır.

-Kıyı korumaya yönelik, özel yasal tedbirler sağlanmalı ve kentin kıyı kirliliğine etkisi azaltılmalıdır.

-Kıyılarda kurulacak yöresel deniz lokantaları ve turizm tesisleriyle, denizin cazibesi artırılmalıdır.

-Ayrıca bir deniz beldesi olan Sarıyer de denizcilik müzesi yapılması düşünülmelidir.

-Sarıyer’de su ve deniz sporlarının yapılması teşvik edilmeli ve Sarıyer bu alandaki uluslararası merkezlerden biri haline getirilmelidir.

Bu alanda Boğaz ve Karadeniz imkanları iyi kullanılmalıdır.

Yeni Yaşam Alanları Oluşturan Bir Sarıyer!

Sarıyer’in yukarıda sıralanan, hak sahiplerinin hakları korunarak, kentsel–yerinde dönüşümünün sağlanması ile eşzamanlı olarak, yeni yaşam alanlarının oluşturulması da zorunludur.

Kentin imar planı, kurulması planlanan devlet ve özel üniversiteler, teşvik edilmeli  kentsel-yerinde dönüşüm projeleri, ulaşım gibi konuları bütünleşik bir mantık içinde dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

KENTGES Bütünleşik kentsel Gelişme stratejisi ve eylem Planı uygulanmalıdır

Tarihine Sahip Çıkan Bir Sarıyer!

Sarıyer eşsiz bir güzelliğe sahip olup tarihi bir mirasa ve zenginliğe sahiptir. Ancak bu miras korunamayıp, büyük ölçüde tahrip edilmiştir.

Sarıyer’in turizm potansiyeline de katkı sağlayacak olan tarihi zenginliklerin ve özgün Sarıyer kimliğinin yeniden ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaşatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

-İlgili kurumlarla işbirliği halinde, Sarıyer’in tarihi ve kültürel envanterinin çıkarılması, tanıtılması ve yaşatılması gerekmektedir.

-Rumelihisarı’nın yeniden restore edilmesi aslına uygun hale getirilmesi ve İstanbul’a gelen turistleri Sarıyer’e çekmek.

-Hak sahiplerini zora sokmadan Tarihi yerlerdeki yapılaşmanın Sarıyer’in eski tarihi kimliğini ve tarihi dokuyu ortaya çıkaracak biçimde yeniden tasarlanması hayata geçirilmesi.

-Tarihi Sarıyer evlerinin ve diğer yapıların, korunması, aslına sadık kalınarak restore edilmesi ve turistik bir değer haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

-Bu alanların özgün yöresel figür ve motiflerin turistik değer haline getirilmesi için çaba sarf edilmelidir.

E-Yönetişime Geçen Bir Sarıyer!

Vatandaşın ayağına giden bir devlet anlayışı giderek önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında bunun en önemli araçlarından biri de internettir. Sarıyer’in daha hızlı gelişmesi, vatandaşların daha kaliteli, hızlı, şeffaf ve kolay erişebilir hizmetlere ulaşılabilmesi için Sarıyer’deki  yerel yönetim hizmetlerinde elektronik yönetişim altyapılarının oluşturulması ve azami ölçüde yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Sarıyer’deki resim kurum ve kuruluşlar arasında çok daha verimli bir idari ve yönetim koordinasyonunun sağlanması, yapılacak yatırım çalışmalarının sağlıklı bir veri altyapısına dayandırılabilmesi, ancak elektronik hizmete dayalı Sarıyer Kent Bilgi Sistemi’nin oluşturulması ile mümkün olabilecektir.

En önemli bilgi kaynağı ise herkesin Belediyelerin gelir, gider, kaynakların israf edilip edilmediğini merak eder. Her ay Sarıyer belediyemizin mizanı yayınlanarak halkın görüşüne ve bilgisine sunmak.

Bu proje Sarıyer’de yaşayanlar elektronik ortamda çağdaş bir kentte yaşamanın ayrıcalığına sahip olurken, kentin bir dünya kenti olmasını sağlayacak dijital dönüşüm ve bilgi toplumu projesi olarak diğer ilçelere de örnek olabilecektir.

Adına Yakışır Meydanı Olan Bir Sarıyer!

Kent merkezi’nde yoğun yapılaşma ve yolların yetersizliği nedeniyle, meydan niteliğinde kullanılabilecek açık alanlar mevcut değildir. Sarıyer Tören  Alanı olarak ifade edilen mevcut Sarıyer meydanı yapılandırılarak, Sarıyer adına yakışır gerçek anlamda bir ‘’meydan’’ niteliğine dönüştürülmelidir.

Ulaşım Sorununu Çözen Bir Sarıyer!

Sarıyer’deki  düzensiz ve plansız yapılaşma, önemli bir sorun olarak trafik ve kaynak israfına yol açmaktadır. Sarıyer halkının büyük kesimi, kent merkezini yoğun olarak kullanmakta, kent merkezinde bir yığılmaya yol açmaktadır. Yeni acılan Tünellerin şehir merkezini rahatlatsa da, ulaşım konusu sorun olmaya devam etmektedir.

Halkın büyük çoğunluğu kentte muhtelif güzergahlarda hareket eden dolmuş ve otobüs hatlarını kullanmaktadır. Bu yoğunluk şehir içi ulaşımda hareketi zorlaştırmakta ve kargaşaya neden olmaktadır. Sarıyer içi,  dolmuş güzergahlarının ve ulaşım hatlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Taksim metrosunu Sarıyer’e getirmek ve Sahilden yeni metro hattı geçirmek, Sarıyer için kaçınılmaz olmuştur.

Üniversiteler Kenti Sarıyer!

Sarıyer’in, eğitim alanında diğer alanlara kıyasla büyük potansiyele sahiptir. Bilhassa üniversite öğreniminde Sarıyer bölgesel bir merkez olma özelliği taşımaktadır. Sarıyer’in genel anlamda bir eğitim merkezi, dar anlamda ise bir Üniversiteler kentine dönüşmesinin Sarıyer’in büyümesine, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine sağlayacağı katkı açıktır.

Ayrıca, üniversiteler ile Sarıyer’in bütünleşmesi de bu süreçte gerçekleştirilmesi gereken hedefler arasında olmalıdır.

Bu kapsamda;

-Kurulacak üniversitelerin de gelişme potansiyelleri ve araçları iyi tespit edilmelidir.

-Sosyal bilimler alanında ihtisaslaşacak devlet üniversitesi ve özel üniversiteler Sarıyer’e kazandırılmalıdır.

-Bu tür kurumların sağlayacağı bütçe kaynakları, ekonomik katma değerler yanında, sosyal ve kültürel alandaki değişimlerde çok büyük katkı sağlayacaktır.

Çevreye Duyarlı Yeşil Bir Sarıyer!

Sarıyer, yeşille maviyle kucaklaştığı emsalsiz doğal güzelliğiyle, büyük bir hazinedir. Bu büyük hazine bizler için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu kadar, bu büyük hazineye sahip çıkılarak en iyi biçimde korumak, geleceğe dönük en büyük sorumluluğumuz olmalıdır.

Bu kapsamda;

-Sarıyer Merkezindeki yeşil alanların oranı, Belgrat ormanlarına yakışır biçimde artırılmalıdır.

-Dünyadaki çağdaş örneklerden hareketle, Sarıyer’de düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları ve rekreasyon düzenlemeleri yapılmalıdır.

-İlçedeki küçük düzensiz ve bakımı zor parklarla beraber,  bulunduğu bölgeye ekonomik ve sosyal değer katacak büyük ölçekli ve rantabl ‘bölge parkları’nın yapımı planlanmalıdır.

-Daha yeşil bir Sarıyer ve Sarıyer’in turizm değerine katkı sağlaması için, Sarıyer’e  büyük bir botanik bahçesi yapılması düşünülmelidir.

-Sarıyer’de bahçe bitkileri ve süs bitkileri yetiştiriciliği teşvik edilmeli ve buradan bir ekonomik değer üretilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

-Sarıyer bölge olarak çeşitli kuş türlerini göç olarak kullandığı bir koridordur. Özellikle bu koridorun bulunduğu noktalarda, kuş gözleme evleri ile Turizmi canlandırma çabaları güdülmelidir.

Bilim Merkezi Sarıyer!

Gelişmiş batı ülkelerinde, eğitimin parçası olarak bilim müzeleri ve merkezlerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu merkezlerde, temel eğitim çağındaki öğrencilere ve topluma yönelik, bilgilendirme ve düşündürme amaçlı olarak, bilim dünyasındaki tarihsel gelişmeleri, teknoloji ve yenilikleri izleme ve bilgilendirme mümkün olmaktadır. Dünyada 1,500, Avrupa’da 250, Amerika’da 350 kadar bilim merkezi bulunmakta ve her yıl bu merkezleri 200 milyon civarında kişi ziyaret etmektedir.

Türkiye’de TÜBİTAK, bilim merkezlerinin kurulması için destek sağlamaya başlamıştır. Bu desteklerden ilkini, 12 milyon TL olarak Konya Büyükşehir Belediyesi almayı başarmıştır.

Bir bilim merkezinin de Sarıyer’e kazandırılması hedeflenmelidir. Sarıyer’in bilim merkezine sahip olması durumunda ilçenin, eğitim şehri kimliği tamamlanacak.

Bu kapsamda;

-TÜBİTAK ve AB kaynaklarından destek yolu aranarak Sarıyer’e yatırımlar yapılmalıdır.

-Uluslar arası kuruluşların tecrübelerinden yararlanarak ve yatırımcıların desteğiyle, yapı olarak bilim müzesine yakışır ve mimari olarak turistik ilgi merkezi olacak ülkemize has geçmişi anımsatan yapılar inşa edilmelidir.

-Bu merkez öncülüğünde bilim şenlikleri ve kampları düzenlenerek ilçeye ilave ilgi ve hareketlilik sağlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Merkezi, Marka Şehir Sarıyer!

Sarıyer’in sahip olduğu tarih mirası, otantik kültür öğeleri, coğrafi konumu ve doğası ile ülkemizi ve tüm dünyanın gıpta edeceği bir kültür ve turizm merkezi olmaya adaydır. Sarıyer’in geleceği için birincil önemdeki konu, turizmdir.

Bu kapsamda;

Bina sahipleri desteklenmeli ve Emirgan, İstinye, Tarabya, Kirecburnu, Büyükdere, Yeni mahalle, Rumeli Kavağı, Turizm alanları ilan edilmeli. Burada ki mevcut yapı korunmalı onarılmalı ve halk pansiyon Turizmciliğine yönlendirilmeli dır.

-Sarıyer’in markası olan Balık, Börek, son zamanlarda gelişen Balcılık gibi değerlerinde markalaşma sağlanmalıdır.

-Sarıyer’in sahip olduğu tüm bu özellikleri ile tanıtımı yapılmalıdır.

-Sarıyer’in tarih dokusunu vurgulayacak bir kentsel planlamanın hayata geçirilmesi şarttır.

-Rumeli Hisarından başlayarak Rumeli Fenerine kadar ilçenin kıyı kesimleri arasında, ziyaretçilerine panoramik bir görsel şölen sunacak tekne turları hattı kurulmalı ve yapılması planlanmalıdır.

-Sarıyer de aile pansiyonculuğu ve yerli yabancı ziyaretçilerimize, bize özgü kültürel ve doğal ortamda yaşam olanağı sunan turizm çeşitleri teşvik edilmelidir.

Uluslar Arası Kongre ve Fuarların Merkezi Bir Sarıyer!

Uluslar arası organizasyonların, kongre ve fuarların yapıldıkları şehirlere büyük katkılar sağladığı bir gerçektir.

Sarıyer belediyesi uluslar arası organizasyonları Sarıyer’e çekecek bir alt yapı oluşturmalı ve dikkat çekici organizasyonların ev sahipliğini gerçekleştirmelidir.

Sarıyer de organizasyonların gerçekleşeceği görkemli bir kongre ve fuar merkezi inşa edilmelidir.

Tarabya Otelinin onarımı ve Sarıyer’e kazandırılması ile canlanan Tarabya gibi bir çok semtimiz bu hale getirilmelidir.

Özellikle Kilyos da Sarıyer Belediyesinin kullanıma ait olan Turban Tesisleri yeniden yapılmalı ve Büyük bir kongre ve Turizm merkezi haline getirilmelidir.

Nasıl Bir Başkan!

Sarıyer İçin Mega-Projeleri Olan ve Projelerin Takipçisi Olan Bir Başkan!

“Nasıl Bir Sarıyer” bölümünde kimi örneklerle anlatıldığı üzere, Sarıyer’in gelişmesi ve kalkınması için kendi özgün konum ve potansiyele uygun projelere ihtiyaç vardır. Sarıyer’de belediye başkanı olacak kişinin öncelikle, Sarıyer’in potansiyellerinin farkında olması ve bu potansiyele uygun özgün projeler geliştirmesi gerekmektedir. Sarıyer’e önümüzdeki dönemde Sarıyer belediyesi merkezli bir vizyon kazandırılması ve bu çerçevede büyük projeler üretilmesi şarttır. Belediye başkanı olacak kişi bunun yanı sıra bölgesine ilişkin somut projeleri göğüsleyebilmeli…

Sempatik ve halkla İyi Konuşan ve Öğrenmeye ve Gelişime Açık Araştıran ve İnceleyen Bir Başkan!

Yerel siyasetçi hem iyi konuşabilmeli hem de talep ve düşüncelerini dile getirebilecek kadar güzel yazabilmelidir. Ayrıca alanındaki gelişmeleri yakından takip edip öğrenecek bir anlayış ve öngörüye sahip olmalıdır.

Ekonomik Gelişme ve İlerlemeye Önem Veren Ticaret Alanının Önünü Açan bir Başkan!

Yerel siyasetçi öncelikle kendi yöresine hizmet vermekle yükümlüdür. Başta belediyecilik hizmetleri olmakla birlikte şehrin imarı ve güzelleştirilmesinde de önemli rol oynar. Yörenin kalkınmasında yerel siyasetçinin rolü büyüktür. Belediyeler ve tüm yerel yönetim yöredeki çalışanların esnaf ve sanatkarların önünü açmayı da önemli bir hizmet alanı olarak görmelidir.

Takım Çalışmasını Bilen Yönetim Kabiliyeti Yüksek Bir Başkan!

Yerel siyasetçinin başarılı olabilmesi için kendisi bir alanda uzman olsa dahi farklı disiplinlerin birikim ve tecrübelerini açığa çıkarabilen, takım çalışmasına yatkın sevk ve idare yeteneği yüksek olmalıdır.

Kadınlar Çocuklar Gençler Yaşlılar ve Engelliler İçin Projeleri Olan Bir Başkan!

Kadınlar çocuklar yaşlılar engelliler gibi bireyler özel olarak ele alınması gereken gruplardır. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu gruplara azami derecede önem verilmeli ve bunlara yönelik projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Çocuklarımızın yanlış istikametlere gittiği bu dönemde, gençlere, yönelik spor, ve eğlence alanlarını daha da genişletmeli.

Bilgili ve Birikimli Bir Başkan!

Sarıyer  belediye başkanlığına talip olacak kişiler hukuktan ekonomiye şehircilikten tarıma geniş bir alanda bilgi sahibi olmalıdır. Bilhassa temel ekonomik kavramlara mümkün olduğu ölçüde hakim ve yatkın olmalıdır. Ülkenin ve dünyanın gittiği yön hakkında fikir sahibi olmalıdır.

Sorunlarla Doğrudan İlgilenen ve Çözen Bir Başkan!

Yerel siyasetçi bulunduğu yörenin sorunlarını aracısız doğrudan öğrenme ve çözme gayretinde olmalıdır.

Mevcut hükümetle ve İBB belediyesi ile iyi diyaloglar kurmalı ve ortak projeler üretmelidir. Sarıyer halkına güzel eserler bırakmalıdır.

Milli Toplumsal ve Yerel Menfaatlere Duyarlı Kamusal Yararların Ayrımının Bilincinde Bir Başkan!

Yerel siyasetçiler öncelikle bulunduğu yere hizmet vermeyi esas almakla beraber kendilerini yerelliğin dar sınırlarına hapsetmelidir. Yerel çıkarların yanı sıra ülke menfaat ve ihtiyaçlarını da göz önüne alan bir siyaset tarzı geliştirerek top yekun Türkiye’nin ve Sarıyer’in kalkınmasına katkıda bulunmalıdır.

Temsil Yeteneği ve İletişimi Güçlü Bir Başkan!

Yerel siyasetçinin temsil yeteneği güçlü olmalı ve sahip olduğu özellikleri ile yöresini ulusal ve uluslar arası her platformda temsil edebilmelidir. Yerel siyasetçiler ayrıca bürokrasiden iş dünyasına spordan kültür sanata her alandaki kişilerle güçlü iletişim kurabilme yeteneğine sahip olabilmelidir.

Halkın İçinden Gelen Mütevazi Bir Başkan!

Yerel siyasetçi kendi kişiliği yakın çevresi ve aile yaşamıyla toplumun değerler sistemiyle uyum içinde olmalıdır. Ayrıca hizmete talip olduğu yerin sorunlarını bilen vatandaşa üstten bakmayan halkın içinden gelen bir insan olmalı. Yöresel hassasiyet ve dengeleri iyi bilmelidir. Bulunduğu makama güç alan değil makama güç katan bir başkan olmalıdır.

Dürüst ve Ahlaklı Bir Başkan!

Türk siyasetinde toplum ile siyaset kurumu arasında güven ilişkisinin kalıcı hale gelmesi gerekmektedir. Bu noktada bilhassa siyasetçilere büyük görev düşmektedir. Başkan olacak kişi dürüstlük ve ahlak çizgisini daima temel referans olarak görmeli ve çizginin dışına ASLA çıkmamalıdır.

Cesur ve Sebatkar Bir Başkan!

Yerel siyasetçi başarılı hizmetin gerçekleşebilmesi için toplumsal menfaati önde tutmalı baskı ve çıkar gruplarından yılmamalı gerektiğinde risk almaktan korkmadan cesur adımlar atabilmeli.  Zorluklara karşı direnç sahibi olmalıdır.

Eleştiriye Açık Bir Başkan!

Yerel siyasetçi eleştirilere tahammül etmeli ve doğruluğu açık olan yapıcı eleştirilerden yararlanıp kendisini değiştirebilmeli, bunlardan ders alarak doğrulara ulaşabilecek yeteneğe sahip olmalıdır. Halkın ve teşkilatlarının eleştirilerini iyi dinleyip not almalı eksiklerini tamamlamalıdır.

Şeffaflığa ve Hesap Verme Sorumluluğuna Sahip Bir Başkan!

Yerel siyasetçi hiçbir konuda hesap vermekten kaçınmamalı olabildiğince şeffaf olmalıdır. İsteyen herkes yönetime ilişkin istediği bilgiye ulaşma şansına kolayca sahip olabilmelidir.

Bir başkanın en büyük özelliği harcadığı her kuruşun hesabını aynı ayda halkı ile paylaşmasıdır.

Siyasi Duruşu Olan Fakat Tüm Toplumu Kucaklayan Bir Başkan!

Yerel siyasetçinin siyasi açıdan net bir duruşu olmalıdır. Siyaset yaptığı partinin parti kimliğini bilmeli ve bu kimliği taşıyabilmelidir. Tüm toplumu kuşatacak bir siyasi nezaket ve olgunluğa sahip olmalıdır.

Sarıyer’i  Bölgesel Kalkınmanın Örneği Kılan Bir Başkan!

Sarıyer belediye başkanı olacak kişi gerçekleştireceği kişiler sosyal belediyecilik hizmetleri altyapı yatırımları vb. ile Sarıyer’imizin bölgesel kalkınmanın örnek mekanlarından birisi  haline getirmelidir.

Sarıyer  Adını Markalaştıran Bir Başkan!

Çağımız imaj ve marka çağıdır. Diğer yandan Sarıyer’in en önemli eksiklerinden biri markalaşma konusudur.  Sarıyer’in tüm değerleri ile yurt içinde ve dışında marka olması sorumluluk sahibi belediyedir.

Zamanı Gelince Ayrılmasını Bilen Bir Başkan!

Belediye başkanlığı gibi hizmet makamlarına talip olanlar toplumsal menfaatlerin gerçekleşmesi için zamanında görevinden ayrılmayı ve görevi gençlere devretmeyi bir sorumluluk olarak görmelidir. Siyasetçi hedef sınırlarını bilmeli ve siyaseti sıçrama olarak görmemelidir…..

Sarıyer hepimizin…”

———————————————————–

1

 Cemil Özbalta Kimdir?

1966 Trabzon / Of doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ÖZBALTA, halen Denge Mali Müşavirlik ortağı ve finansman danışmanlığı yapmaktadır.

Ofo Otel AŞ’de Finansman Müdürlüğü, Vakıf bank, Vakıf Deniz Leasing AŞ  ve Vakıf Menkul Kıymetler AŞ’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ve Yönetici ve İktisatçı İşadamları Derneği (YİMDER) yönetimlerinde görev aldı, Sarıyer Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Sarıyer de bir çok sivil toplum kuruluşuna üye olup, halen, Sarıyerliler Derneği Yönetim kurulu üyesi ve Ferahevler Spor Kulübü Başkanıdır.

Siyasi yaşamına  eski Refah Partisi mahalle yönetimlerinden başlayıp, eski Fazilet Partisi Sarıyer Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

AK Parti Kurucu Aday Adayı olan Özbalta, bu görevin başkasına tevdi edilmesinden sonra ilçe kurucu yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılıklarında bulundu ve halen Sarıyer Belediye Meclis Üyesi olarak görevini devam ettirmektedir.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özbalta, orta derecede İngilizce bilmektedir.

E-mail : cozbalta@hotmail.com

Web Sayfası : www.cemilozbalta.com

Twetter ve facebook : Cemil Özbalta

 

 

 

3360 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.